Participació ciutadana

Avui dia, l’administració pública té a l’abast oferir una sèrie de mecanismes que permeten al ciutadà participar en les polítiques públiques, en la presa de decisions i en el desenvolupament local, de manera individual o col·lectiva, sense formar part del govern ni de cap administració pública. És el que anomenem participació ciutadana.

Segons la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders públics, tenen la legitimitat que els dóna la participació ciutadana en llur configuració, la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics que s’han posat al seu abast.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha obert un espai estable de participació ciutadana, que és el Comissió de Participació de Recursos Humans Municipals, que podeu consultar dintre d’aquest apartat.

Igualment, està desenvolupant polítiques estratègiques mitjançant la col·laboració i aportacions dels ciutadans. La informació sobre aquest procés la podeu consultar en l’apartat del PAM.