Actuacions i serveis subvencionats per tercers:

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

Concepte Subvenció Import elegible
Promoció turisme. Banderes blaves, 2016

2.000,00€

Promoció turisme. Plans estratègics, 2016

893,66€

5.481,30€

Promoció turisme. Festa de l’Oli Nou, 2016

343,13€

2.500,00€

Promoció turisme. Jornada gastronòmica del Pop, 2016

513,05€

5.233,25€

Promoció turisme. Fira Cullerada, 2016

1.857,79€

18.950,00€

Aula de Música Baptista Nogués, curs 2015-2016

8.445,44€

98.645,65€

Servei de vigilància i seguretat a les platges, 2016 19.460,00€

27.800,00€

Control mosca negra i mosquit tigre, 2016

2.895,79€

4.826,32€

Esports. Cursa Eternal Running, 2016

2.377,85€

7.477,50€

Manteniment llar d’infants Mont-roig curs 2015 – 2016

39.900,00€

39.900,00€

Manteniment llar d’infants Petete curs 2015 – 2016

40.617,50€

40.617,50€

PEIM 2015. Reparació i adequació coberta i serveis sanitaris del poliesportiu de Mont-roig  187.596,62€  187.596,62€
logo Costa Daurada


Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya 

Subvenció de 5.460,00 € del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel Servei de menjador de les llars d’infants municipals, 2015-2016

 

 


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció  per la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos, segons la Resolució TSF/1911/2016 (DOGC 7177 del dia 4.8.2016), de 55.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

 

La Direcció General de Forests de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un ajut per la Gestió Forestal Sostenible, pel concepte de manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de la Resolució ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El resultat de l’atorgament és el 100% d’un ajut amb import de 8.820,00 €, dels quals 5.027,40 € són a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la resta, 3.792,60 € a càrrec del fons europeu FEADER.

Logotip Generalitat i FEADEREl Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball i Formació 2015

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social mitjançant la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals, amb càrrec  als pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

La subvenció, d’import 37.751,40 euros, ha permès contractar 5 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Serveis de gestió de l’administració pública”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2016

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2016 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 89.826,17 euros, ha permès contractar 8 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya Ministerio de Empleo y Seguridad Social