Activitats esportives estiu

Activitats esportives estiu 2017

Del 26 de juny a l’1 de setembre

INSCRIPCIONS: Obertes durant tot l’estiu.

Horaris per realitzar les inscripcions al poliesportiu de Mont-roig i Centre Polivalent de Miami Platja.

MATINS: Dilluns a divendres 9 a 13:00h
TARDES: Dilluns i dimecres  16:30 a 18h.

Les llistes d’admesos es publicaran el dia 22 de juny als poliesportius municipals.


DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR. (Descarrega el pdf)
 • Butlleta de pre-inscripció.
 • Butlleta de previsió de menjador.
 • Fitxa d’informació del nen/a.
 • Fitxa d’autorització de participació d’un menor a les activitats d’estiu 2017 i barem de pre-inscripció.
 • Full de captació de consentiment de dades i imatge.

A més cal adjuntar fotocòpia de la següent documentació:

 • Targeta sanitària.
 • DNI de la persona que signi l’autorització.
 • Carnet de vacunacions de l’infant.
 • Llibreta del banc

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ:
 1. No s’acceptarà cap esportista que no hagi emplenat els documents abans esmentats.
 2. Tots els pagaments seran mensuals/setmanals via domiciliació bancària i es faran durant els primers deu dies de cada mes o bé tres primers dies de la setmana.
 3. Les inscripcions per a les activitats setmanals només es podran fer de dilluns a dijous durant l’horari assignat.
 4. En cas de no efectuar-se el pagament via domiciliació bancària es perdrà la plaça.
 5. Un cop realitzada la inscripció no s’acceptarà cap devolució sense justificació.
 6. L’equip docent es reserva el dret a decidir la continuïtat d’un esportista a l’activitat si la seva conducta no respecta les normes bàsiques de comportament.
 7. Cal complir el reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
 8. Per donar-se de baixa d’una activitat esportiva cal omplir personalment el full de baixa abans d’iniciar el següent període. En cas contrari es realitzarà el cobrament i no s’acceptarà cap reclamació.
 9. Tota aquella persona que tingui pagaments pendents de qualsevol activitat o programació organitzada per l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp no podrà inscriure’s ni participar en cap activitat fins que regularitzi la seva situació.
 10. Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física, especialment al col·lectiu de persones adultes.
 11. Totes les activitats gaudeixen d’assegurança de responsabilitat civil i d’accident.
 12. L’organització es reserva el dret de fer modificacions en la programació, així com d’anul·lar activitats.