Programa d’activitats Kda’t

El K.dat és el programa de totes les activitats, tallers, cursos, cicles de cinema, gimkanes, tornejos, etc. que es realitzen als Casals de Joves K1 i K2, o bé dins del municipi.

Properes activitats:

Les inscripcions a les activitats es poden fer als Casals de Joves K1 i K2.