Empresaris i comerciants

El sector empresarial i comercial del municipi és la columna vertebral de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, per aquest motiu són un objectiu prioritari totes aquelles accions destinades a cuidar i enfortir el potencial existent.

A més, per tal d’organitzar moltes de les accions i projectes que es duen a terme des de l’Àrea de Promoció Econòmica és fonamental tenir la visió i el recolzament del sector privat i entitats del municipi, per aquest motiu s’estableixen contactes permanents amb les diferents associacions i entitats empresarials de Mont-roig i Miami per tal que cooperin amb la regidoria. De la mateixa manera quan aquestes entitats tenen alguna iniciativa, saben que poden recórrer a sol·licitar suport i col·laboració a l’Ajuntament.

AJUDES IMPULS ECONÒMIC – convocatòria 2017

L’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament impulsa per quart any consecutiu un programa per a la concessió de subvencions a empresaris i emprenedors del municipi.

Es plategen dues línies d’ajudes:

  • Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp.
  • Subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi de Mont-roig del Camp.

Les empreses interessades han de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida a les bases, al Registre General de l’Ajuntament. La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit. El termini de presentació de sol·licituds s’estableix fins al dia 30 de novembre de 2017.

Per més informació es pot contactar amb l’Àrea d’Impuls Econòmic, a través del telèfon 977 172527 o bé mitjançant el correu electrònic promocio@mont-roig.com.

Documentació:

HORARIS COMERCIALS I CALENDARI DE FESTIUS PER AL 2017

Aprofitem aquest espai per informar-vos dels horaris comercials i del calendari de festius que estableixen les diferents Lleis i Ordres de la Generalitat de Catalunya per l’any 2017.

A més, com bé sabeu Mont-roig del Camp va ser declarat municipi turístic des de Setmana Santa fins al 31 d’octubre. Aquest fet permet l’obertura dels establiments de la població en dies festius durant aquest període.

Us comuniquem l’Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya TSF/137/2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017.

Així doncs, el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017 és el següent:

Data Motiu Data     Motiu
6 de gener Reis 12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
14 d’abril Divendres Sant 1 de novembre Tots Sants
17 d’abril Dilluns de Pasqua 6 de desembre Dia de la Constitució
1 de maig Festa del Treball 8 de desembre La Immaculada
24 de juny Sant Joan 25 de desembre Nadal
15 d’agost L’Assumpció 26 de desembre Sant Esteve
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya

 

Us informem que el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, segons l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya EMO/156/2015, estableix que els vuit dies festius que els establiments podran romandre oberts al públic són els següents:

Dates que estableix la EMO/156/2015 per l’obertura d’establiments comercials en diumenges i festius per al 2017:

  • 8 de gener
  • 2 de juliol
  • 12 d’octubre
  • 1 de novembre
  • 3, 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre

També aprofitem per comunicar-vos que el calendari de festes locals 2017 aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 13 de juliol de 2016, és el següent:

Nucli de Mont-roig del Camp Nucli de Miami Platja
Data Motiu Data Motiu
8 de setembre Mare de Déu de la Roca 20 de març Sant Josep
29 de setembre Sant Miquel 25 de juliol Sant Jaume

Tot seguit trobareu les Lleis i Ordres referides anteriorment, per tal que les pugueu consultar amb més deteniment.

Documents adjunts: