Polígon Comellarets

El municipi disposa de zones i polígons industrials que encara estan per urbanitzar, o bé disposen de zones industrials ja preparades per explotar.

D’una banda l’Ajuntament disposa d’uns terrenys industrialitzables, on s’hi pot crear el futur polígon “Comellarets”, els terrenys es troben molt ben situats a la carretera entre Mont-roig i Les Pobles.

L’Ajuntament vol potenciar el polígon “Comellarets” i desenvolupar la creació d’un ampli sector de dinamització econòmica al municipi, aprofitant una localització molt propera a la sortida de l’autovia A7 i al peu de la carretera T-323. D’aquesta manera s’augmentarà la diversificació de l’activitat econòmica de Mont-roig del Camp.

Polígon ComellaretsD’altra banda tenim el polígon PAU 2, ubicat a l’entrada del poble de Mont-roig, el qual es troba urbanitzat i te tots els serveis bàsics, i del qual l’Ajuntament de Mont-roig disposa d’espais lliures per industrialitzar.