Instància genèrica

Presentació d’instàncies

Una instància és un formulari /document normalitzat per presentar qualsevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l’Ajuntament.

La pot presentar qualsevol persona que vulgui comunicar o sol·licitar qualsevol tema al consistori. El tràmit és gratuït.

D’aquesta manera els interessants poden dirigir-se a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà amb la instància ja omplerta, tot reduint el temps de la gestió. Per alguns dels tràmits és necessari omplir una instància específica, que en aquest cas es facilita a la mateixa oficina municipal.

Instància genèrica Ajuntament Mont-roig del Camp