Entitats municipals

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per la prestació de serveis públics, disposa de 3 entitats municipals. Dues d’elles són societats mercantils i la tercera és un ens públic empresarial.

  • Empresa Municipal d’Obres de Mont-roig del Camp, S.A  (EMOMSA) té per objectiu l’execució d’obres i realització de treballs de manteniment i conservació necessaris per la prestació dels serveis públics municipals.
  • L’Empresa de Serveis Mont-roig del Camp, S.A (EMSA) s’ocupa de l’organització, gestió i prestació de serveis de suport a l’administració.
  • L’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (NOSTRAIGUA) gestiona directament el servei d’aigua potable i de clavegueram de 12.500 abonats, amb un total de 14.500 habitatges subminsitrats i el sanejament en alta i depuració d’aigües residuals del municipi.