Plantilla de personal

La plantilla de personal de les entitats locals està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places que s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al que pertanyen.

L’actual plantilla de personal de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp es va aprovar inicialment pel ple extraordinari que va tenir lloc el 21 de desembre de 2016.

Plantilla de personal 2017 (Descarregar plantilla)