L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat en marxa una Xarxa de Voluntariat, formada per totes aquelles persones que vulguin oferir el seu suport i ajuda a d’altres persones que ho puguin necessitar, com a conseqüència de l’actual situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19.

Qualsevol tipus d’ajuda o suport és benvingut. Per això t’animem a inscriure’t a la xarxa de voluntariat. Aquesta xarxa comptarà amb diversos grups d’actuació segons les necessitats que vagin sorgint. L’Ajuntament coordinarà aquests grups i es posarà en contacte amb les persones voluntàries per canalitzar les accions que s’hagin de dur a terme.

  Dades personals i de contacte de la persona que s'inscriu:
  Dades sobre la vostra disponibilitat:

  ** Condicions d’inscripció en el servei municipal de voluntariat per atendre afectacions pel COVID-19

  La persona sotasignant accepta de forma expressa les condicions següents per formar part del servei municipal de voluntariat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per realitzar accions de suport a persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària actual provocada per la pandèmia del Covid-19, amb l’objectiu d’identificar-les, coordinar-les amb el servei de protecció civil municipal i altres serveis especialitzats, i garantir la seguretat de les persones en el desplegament de les possibles accions.

  1. La persona sotasignant s’inscriu de forma totalment voluntària, sense cap tipus de coacció, en el servei municipal de voluntariat per atendre afectacions provocades pel Covid-19.

  2. Manifesta que, en el moment de signar aquest document, no està afectada pel Covid-19 ni per cap altre tipus de malaltia que impedeixi o limiti la seva participació en el voluntariat.

  3. Coneix de forma clara el risc que pot implicar, per a la seva salut, la realització de les tasques de voluntariat a les quals s’inscriu.

  4. En cap cas reclamarà contra l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ni contra els beneficiaris del voluntariat pels eventuals danys que pugui rebre com a conseqüència de la seva participació en les tasques de voluntariat.

  5. Utilitzarà de forma adequada, i només per a la finalitat per a la que li ha estat proporcionada, els equips de protecció sanitària que li seran proporcionats.

  6. CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
  Informació bàsica sobre protecció de dades:

  Responsable: Ajuntament de Mont-roig del Camp

  Finalitat: Registre de persones que s’ofereixen solidàriament per donar suport a persones vulnerables en el marc de l’emergència sanitària actual provocada per la pandèmia del Covid-19, amb l’objectiu d’identificar-les, coordinar-les amb el servei de protecció civil municipal i altres serveis especialitzats, i garantir la seguretat de les persones en el desplegament de les possibles accions.

  Legitimació del tractament: Compliment d’una missió realitzada en interès públic.

  Consentiment dels interessats.

  Destinataris: Se cediran les dades als demanadants d’ajuda i suport. No es preveuen transferències internacionals.

  Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant escrit adreçat a aquest Ajuntament.

  Conservació de les dades: El termini de conservació d’aquestes dades serà durant el temps necessari per gestionar aquesta situació excepcional del covid-19.

  D’acord amb la informació anterior dono el meu consentiment pel tractament de les dades personals que consten al formulari.