Fran Morancho López

Alcalde

Agenda institucional de l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho López.

*Aquesta agenda només conté els actes oficials, públics, protocolaris i les visites dels diversos grups d’interès (entitats, empreses i audiències amb la ciutadania que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi, de tercers o d’un interès general), d’acord amb els requisits de la Llei de Transparència. D’altra banda, durant la jornada l’Alcalde atèn reunions de treball ordinàries que són complicades d’agendar.

Propers actes

Dia a dia