Accessibilitat del web

Conscient de la importància que estan adquirint les noves tecnologies i de la necessitat que qualsevol persona pugui gaudir i interactuar amb gran part del contingut dels llocs web, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp està treballant perquè el web del consistori sigui accessible a persones amb discapacitats.

En aquest sentit, s’estan seguint les recomanacions que dicta la Web Accessibility Initiative (WAI), una iniciativa proposada pel World Wide Web Consortium (W3C), la finalitat de la qual es fomentar i establir unes pautes per guiar el disseny de les pàgines web cap a un model accessible.

Així, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha establert un seguit de criteris per fer el web el més accessible possible, i en segueix desenvolupant d’altres per tal de poder superar totes les directrius d’accessibilitat actuals i les que en un futur s’apliquin:

  • Fulls d’estil per controlar la maquetació i la presentació
  • Elements d’encapçalament per transmetre l’estructura lògica de la pàgina
  • Mida de la lletra ampliable
  • Texts alternatius a les imatges
  • Adaptació dels diferents navegadors
  • Metadades per afegir informació semàntica