Activitat/actuació                                                 import subvenció           import elegible

Activitats culturals caràcter singular                                     18.770,99 €                  30.158,00 €

Escoles de música 2022-2023                                                  18.042,19 €                 286.342,72 €

Salut pública, control aigua i legionel·la                                 6.776,00 €                   9.680,00 €

Gestió plagues i animals domèstics                                         8.839,00 €                   56.870,00 €

Prevenció incendis, recollida selectiva. Línia 1                    19.866,00 €                   36.349,15 €

Comunicació i educació ambiental. Línia 2.5                        9.691,00 €                    18.100,00 €

Desfibril·ladors. Línia 3                                                             2.532,90 €                    6.456,56 €

Socorrisme platges                                                                     16.886,00 €                  166.513,96 €

Socorrisme piscines                                                                    7.960,36 €                   13.469,71 €

Pla Local d’Habitatge                                                                  8.650,67 €                  25.982,33 €

Coworking                                                                                     9.668,21 €                  21.484,90 €

Foment de l’ocupació local (aux.adm.Club de feina)           13.500,00 €                 13.500,00 €

Interessos préstecs Banc Sabadell                                            7.000,00 €                  7.000,00 €

Interessos préstecs Caixa Bank                                                7.000,00 €                   7.000,00 €

 

 

 

Activitat/actuació                                                    import subvenció        import elegible

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000132)

01-POU RUSTICAL MONT-ROIG I POU SANT MIQUEL                         50.000,00 €                 71.882,00 €

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000176)

02- POU VIA MARINA I POU RANXOS                                                        50.000,00 €                 79.200,00 €

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000177)

03- POU CAMP DE TIR I POU COSTA ZÉFIR                                             50.000,00 €               74.475,00 €

 

 

 

OSIC. Adquisició de fons bibliogràfics en FIRES                                           1.000,00 €                 1.000,00 €

OSIC. ESPÈCIE. Contacte lectors biblioteca Miramar                                    540,00 €                 en espècie

OSIC. ESPÈCIE. Contacte lectors biblioteca J. Miró                                       340,00 €                 en espècie

OSIC. adquisició fonts bibliogràfics biblioteques ESPÈCIE                          9.000,00 €                 en espècie

 

 

Activitat/actuació                                           import subvenció        import elegible

SOC. Treball als Barris (6 agents cíviques i 1 coord./9 mesos)                42.565,38 €          42.565,38 €

SOC. AODL 2023                                                                                              36.000,00 €          36.000,00 €

SOC. Treball i Formació  2023 – línia PRGC                                                28.325,57 €          28.325,57 €

 

AMB EL SUPORT DE LA:

 

 

 

Jutjat de Pau 2023                                                                                               5.100,00 €            5.100,00 €

Fons Foment Turisme 4t trim. 2022-1r 2023                                                25.729,50 €          25.729,50 €

Franja 25 m protecció urbanització                                                                44.980,80 €          74.968,00 €

Conservació i mantenim.Ermita  Mare de Déu Roca                                   95.000,00 €        179.862,01 €

Joventut (conveni Generalitat-CCBC)                                                             5.903,25 €          10.000,00 €

Funcionament llars infants 2022-2023                                                          204.800,00 €        204.800,00 €

Pla Educatiu Entorn                                                                                           18.000,00 €          18.000,00 €

Oficina Municipal Escolarització (OME)                                                        10.000,00 €          10.000,00 €

Escoles de música 2021-2022                                                                           10.515,55 €          10.515,55 €

Subvenció Fons Nuclears. Restaurant sobre rails de la via verda            174.418,60 €        363.753,52 €

Control poblacional colònies felines FNG                                                     97.500,00 €        162.500,00 €

 

 

 

ENRESA. Vagons via verda-Restaurante sobre raíles: l’andana          167.599,43 €        363.754,52 €

 

 

 

Pacto de Estado contra la violencia de género 2023                                  10.908,87 €          10.908,87 €

 

 

La Diputació de Tarragona, durant el 2022, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Transició energètica PAESC 25.215,48 € 36.641,35 €
Transició energètica. Incendis 2.100,00 €  3.000,00 €
Transició energètica. Residus
10.000,00 €
32.321,16 €
Programació cultural  7.411,00 € 10.587,14 €
Rehabilitació i consolidació Església Vella 37.039,49 € 52.913,56 €
Centenari de la Masia de Miró 43.750,00 € 87.500,00 €
Salut pública. Protecció de la Salut Pública 13.550,44  € 79.801,75 €
Salut pública. Agents cívics. Informadors, educ. cívica 6.539,20 € 13.734,42 €
Salut pública. Socorristes vigilància Piscines 6.622,15 € 11.573,55 €
Salut pública. Socorristes vigilància Platges 16.348,00 € 98.163,04 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Difusió on-line 8.400,00 € 14.000,00 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Pàgines web 1.800,00 € 3.000,00 €
Patronat Turisme. IV Jornades gastronòmiques del Calçot 1.036,37 € 2.505,00 €
Patronat Turisme. XIV Jornades gastronòmiques del Pop 910,18 € 5.500,00 €
Patronat Turisme. Fira del Vi de Miami Platja 3.922,06 € 9.480,00 €
Patronat Turisme. VI Jornades gastronòmiques Cuina de l’Arròs de tardor 1.530,76 € 3.700,00 €
Patronat Turisme. Sabors de Miró 695,05 € 4.200,00 €
Coworking Mont-roig del Camp 10.000,00 € 25.500,00 €
Escola de música Baptista Nogués 2021-2022 18.687,60 € 291.045,04 €
Interessos préstec SAM 7.000,00 € 7.000,00 €

La Generalitat de Catalunya, durant el 2022, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
OSIC. Foment de la lectura biblioteques Fons Next Generation 3.400,00 € 3.400,00 €
OISC. Adquisició fons per biblioteques 10.000,00 € 10.000,00 €
SOC. Treball i formació 2022. Línies MG52, PRGC, PANP,

actuació d’acompanyament

 

117.667,00 €

 

117.667,00 €

SOC. Treball als Barris 34.670,70 € 77.909,97 €
Memorial democràtic “El Mar” A. Benaiges 1.476,00 € 4.100,00 €
Justicia. Jutjat de Pau 2022 5.000,00 € 5.000,00 €
Cultura. Gestió de documents en arxiu d’entitats locals 24.188,00 € 58.080,00 €
Educació. Escola de música Baptista Nogués 2020-2021 5.616,17 € 5.616,17 €
Serveis Socials. Dret social Next Generation Línia 6 42.940,49 € 58.619,01 €

 

    

 

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de gènere, durant el 2022, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Departament d’Igualtat i polítiques de les Dones-Pacto de Estado

contra la violencia de género

14.343,98 € 14.133,25 €

El Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, durant el 2022, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Turisme. Pla de Sostenibilitat Turística  1.327.579,00 €  3.982.737,00 €
Industria. Suport als mercats i zones comercials  1.817.855,20 € 2.272.319,00 €

La Diputació de Tarragona, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Llar d’infants Petete (curs 2019-2020) 49.315,00 € 49.315,00 €
Llar d’infants Mare de Déu de la Roca (curs 2019-2020) 41.912,50 €  41.912,50 €
Per interessos de prèstecs
7.000,00 €
19.949,24 €
Programació cultural d’estiu de Mont-roig del Camp  4.500,00 € 10.000 €
Transició energètica i acció climàtica  9.682,00  € 15.174,01 €
Salut pública. Piscines  8.690,00 € 10.862,50 €
Salut pública. Platges 21.725,00 € 21.725,00 €
Protecció Salut pública 14.482,00 € 18.105,50 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Diofusió on-line 3.187,32 € 10.000 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Activitats promoció 6.247,14 € 14.000,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat. Jornada Pop 898,41 € 5.400,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat.  Jornada de l’Arròs 2.246,01 € 5.400,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat.  Jornada de l’Oli 1.081,41 € 2.600,00 €
Coworking 10.000 € 10.000 €
Escola de Música 15.465,64 € 210.798,07 €

La Generalitat de Catalunya, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Turisme – Taxa pel Fons Foment Turisme 4t 2019-3r 2020 66.574,46 € 66.574,46 €
Medi Ambient – Franja 25 m protecció urbanitzacions 23.186,10 € 38.668,29 €
OSIC – Llibres per les biblioteques públiques 6.000,00 € 6.000,00 €
ACA – actuacions abastament en alta 176.599,02 € 323.403,95 €
Presidència – situacions catastròfiques Glòria i Dana:

Canonada baixada platja Cristall, c/Lluna

40.653,91 € 113.128,18 €
Presidència – situacions catastròfiques Glòria i Dana:

Mòduls serveis platja Cristall

17.934,32 € 115.793,98 €
OSIC – foment lectura a la biblioteca  Joan Miró 300,00 € 300,00 €
OSIC – foment lectura a la biblioteca Miramar 300,00 € 300,00 €
SOC – Garantia Juvenil 2021 33.000,00 € 33.000,00 €
Educació – Escola de música 2018-2019 i 2019-2020 13.016,31 € 13.016,31 €
SOC – Treball al barri (agents cíquiques 9 m) 52.006,59 € 52.006,59 €
Mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aparcaments bicicletes 6.000,00 € 15.014,35 €
Justícia – Jutjat de Pau 2021 5.000,00 € 5.000,00 €
ARC- Deixalleria municipal a Miami Platja  579.561,3 € 1.055.123,48 €
SOC – Treball i Formació 2021 45.718,52 € 45.718,52 €
Turisme – Fons Foment Turisme 4t 2020-1r 2021 19.319,26 € 19.319,26 €

 

    

   

Els Ministeris de Cultura i Hacienda, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Cultura – Pacto de Estado contra la violencia de género 5.157,56 € 5.157,56 €
Hacienda – Servicio transporte público 2.768,13 € 2.768,13 €

La Generalitat de Catalunya, durant el 2020, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
OSIC, Adquisició de llibres i diaris Biblioteques 6.000,00 6.000,00
OSIC, En espècie. Adquisició novetats editorials 2.652,00 en espècie
Governació, danys aiguats Glòria 405.406,87 810.813,74
Justícia, Jutjat de Pau. Manteniment 5.000,00 5.000,00
SOC, Programa Garantia Juvenil 11.000,00 11.000,00
SOC, Programa AODL. Pròrroga 36.000,00 36.000,00
ICAEN. Instal·lació recàrrega vehicles electrics 25.539,00 63.847,51
SOC, Programa Treball als Barris. Agents cíviques 77.911,20 77.911,20


La Diputació de Tarragona, durant el 2020, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
PAM 2020-2023. Construcció d’un nou casal avis
PAM 2020-2023. Nous vestidors a la zona esportiva
370.000,00
219.261,39
410.274,27
308.926,32
Actuacions de protecció i defensa dels animals domèstics (esterilització de gats)  1.680,00  2.100,00
Reducció d’espècies plaga
Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica
3.562,40
3.401,90
16.595,15
8.041,66
Llar d’infants “Petete” curs 2019-2020 49.315,00 49.315,00
Llar d’infants “Mare de Déu de la Roca” curs 2019-2020 41.912,50 41.912,50
Control aigua potable consum humà 4.079,70 5.099,63
Coworking 10.000,00 28.432,65
Reforç escolar Covid-19 2.600,00 2.600,00
Jornades gastronòmiques de l’Arròs i el Calçot 3.920,00 5.600,00
Difusió on-line 4.085,56 13.000,00
Campanyes de promoció turisme 1.671,94 3.800,00
Banderes blaves 2.500,00 2.500,00
Epis, neteja i desinfecció instal. Covid-19  i control  legionela 30.983,56 75.505,10
Arranjament desperfectes provocats Gloria 19.055,99 20.058,94
Formació i contractar desocupats agents cívics Covid-19 50.117,40 50.117,40
Escola municipal de música. Curs 2019-2020 12.599,71 224.799,56


El Ministerio de Indústria, durant el 2020, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Creación Centro ECOESPAI 138.534,81 2.311.705,63

El Ministerio de Educación, durant el 2020, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Aula Mentor 4.000 4.000

La Generalitat de Catalunya, durant el 2019, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Dep. Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióTractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis urbans                        15.151,70€ 25.252,83€
Dep. SOC – Programa de Garantia Juvenil, 3 joves en pràctiques     

Dep. SOC – Treball al Barri. Contractació 7 agents cíviques de Medi Ambient

Dep. SOC – Pròrroga de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local

33.000,00 €

70.339,32€

36.000,00€

33.000,00€

85.339,32€

36.000,00€

Dep. Cultura / OSIC – Adquisició de llibres per les biblioteques públiques 6.000,00€ 6.000,00€
Dep. Justícia – Manteniment del Jutjat de Pau 5.000,00 € 5.000,00 €
Dep. Agència de Residus de Catalunya – Implantació deixalleria 55.352,40 € 119.000,00 €
connex.dip.Masos i dip.Guardamar-Hifrensa 129.408,40 € 198.343,93 €
connex.pou st.Miquel-dip.Rustical-dip.st.Miquel 117.461,34 € 138.045,98 €
can.N340-Hifrensa fins Estany Gelat 500.000 € 675.479,82 €
PUOSC. Nou centre sociocultural Mont-roig 130.429 € 1.240.395,23 €

              


La Diputació de Tarragona, durant el 2019, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Escola de Música Baptista Nogués 10.483,12 € 177.946,61 €
Servei vigilància de platges 17.238,00 € 85.000,00 €
Plaga mosca negra i mosquit tigre 4.864,04 € 7.973.90 €
Reductors velocitat sistema viari (PAM) 119.931,00 € 126.444,48 €
Promoció turística: Difusió on-line 1.998,49 € 13.500,00 €
Promoció turística: Banderes Blaves 2.500,00 € —-
Fira Cullerada 1.660,04 € 16.000,00 €
Festa de l’Oli Nou 1.232,06 € 4.750,00 €
Jornades Gastronòmiques del calçot 1.167,21 € 4.500,00 €
Jornades Gastronòmiques del pop 1.027,15 € 9.900,00 €
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs 674,39 € 2.600,00 €
Llar d’infants “Mare de Déu de la Roca”         
42.385,00 € ——-
Llar d’infants “Petete”    
 44.695,00 € ——-
Espai Coworking            7.000,00€ 32.103,50 €
Activitats culturals singulars. 10è aniversai del Casal Jove K2 345,00 € 1.500,00 €
Activitats culturals singulars. 10è aniversari Passatge del Terror 1.730,43 € 6.440,00 €


El Ministerio de Indústria, durant el 2019, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Centre de promoció turística Miami Platja 138.534,81€ 308.200,00€
IDAE- Energia fotovoltàica edificis municipals 497.067,21 € 994.134,43 €

 


El Consell Comarcal del Baix Camp, durant el 2019, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Millora del camí de Vilanova d’Escornalbou        6.928,57 € 14.497,48 €

La Diputació de Tarragona, durant el 2018, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció
Reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra 4.030,28 €
Servei de vigilància i seguretat a les platges 15.852,00 €
Aula de Música Baptista Nogués, curs 2017-2018 8.497,29 €
Cursa ciclista BTT Costa Daurada 2.129,59 €
Funcionament Llar d’infants Petete 48.037,50 €
Funcionament Llar d’infants Mar de Déu de la Roca 49.682,50 €
Espai Coworking 6.000,00 €
Activitats culturals (aniversari biblioteca) 1.370,67 €
Activitats culturals (Les escoles van al teatre) 369,00 €
PAM 2018 (Reordenació de la Plaça de Miramar) 148.762,00 €
PEXI 2018 (xarxes pluvials de l’Av. de Catalunya) 71.796,00 €
Fira Cullerada 1.832,87 €
Jornada gastronòmica del Pop 964,41 €
Jornada gastronòmica del Calçot 836,15 €
Jornades de l’Arròs 1.180,20 €
Festa de l’Oli 1.318,83 €
Promoció turística: Banderes blaves(platges de la Pixerota, Cristall, Casa dels Lladres i Cala Vienesos-dels Penyals) 2.500,00 €
Promoció turística: Plans estratègics 1.319,49 €
Promoció turística: Difusió on-line 1.118,64 €
PAES. Millora de l’enllumenat de la Casa de Cultura d’Agustí Sardà 13.390,20€

 


La Generalitat de Catalunya, durant el 2018, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció
Manteniment Jutjat de Pau 5.000,00 €
Adquisició de llibres per les biblioteques 6.000,00 €

GARANTIA JUVENIL

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 3 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2018, de la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 33.000 euros, ha permès contractar tres joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

AODL

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 31.376,04 euros, ha permès renovar la contractació d’un agent d’ocupació durant un any, pel projecte “Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami per a l’any 2019”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

 


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2018

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2018 i l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 70.339,32 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 9 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental i convivència ciutadana al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

La resolució de transferències de la Secretaria d’Estat d’Igualtat per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per a l’exercici 2018, ha concedit la quantitat de 2.776,46 euros a l’ Ajuntament de Mont-roig del Camp destinats a programes adreçats a l’eradicació de la violència de gènere.

La Diputació de Tarragona, durant el 2017, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Pressupost a executar Subvenció
PAM    Pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp

 230.301,25€

214.811,00€

PEXI      Substitució d’un tram d’aigua potable a diversos carrers de la ur. Rustical Mont-roig

   91.215,52€

73.379,00€

Control de plagues del mosquit tigre i la mosca negra

4.669,52€

4.436,04€

Servei de seguretat i vigilància a les platges del municipi

111.000,00€

19.150,00€

Espai Coworking

19.163,60€

6.000,00€

Manteniment de les llars d’infants municipals curs 2016-2017

83.072,50€

83.072,50€

Promoció Turisme:  banderes blaves (Pixerota, Casa dels Lladres i Platja Cristall)

2.500,00 €

Promoció Turisme:  Plans estratègics 8.712,00€

1.371,77€

Difusió de Productes agroalimentaris (Fira Cullerada, Jornada del Pop, Jornada de l’Oli)  34.450,00€  3.900,56€
Professorat Escola Música Municipal 150.000,00€ 7.535,50€
Actuacions Ecataleg: teatre i xaranga  2.099,99€ 2.099,99€
logo Costa Daurada

  • El Ministeri d’interior ha subvencionat la segona fase del Club de Mar per import de 294.010,49€ (pressupost d’execució 138.959,08€)

       

  • La Generalitat ha subvencionat l’adquisició de llibres i mobiliari per a les biblioteques públiques per import de 6.000,00€ per els llibres (pressupost d’execució 6.000,00€) i 7.495,99€ per al mobiliari (pressupost d’execució 4.497,00€)
  • La Generalitat ha subvencionat 67.255,82€ per la senyalització de parcs i zones peatonals (PUOSC) (pressupost d’execució 67.255,82€)

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedit un préstec reemborsable per import 3.991.571,53 euros, de conformitat a la convocatòria i bases reguladores del programa d’ajuts de l’IDAE per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, segons resolució de 25 de novembre del 2015.

 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2017

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, que obre la convocatòria per a l’any 2017 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 47.782,00 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 27.045,54 euros, ha permès contractar un agent d’ocupació durant 1 any, pel projecte ‘Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami’ .

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

 


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 4 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2017, de la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 44.000 euros, ha permès contractar quatre joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Camp, la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, en el marc de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, 30.12.16) que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). La subvenció és de 40.000,00 euros.


L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 4.497,00 € (3.597,60€ per al 2017 i 899,40 € per al 2018)  per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques, segons la Resolució CLT/2170/2017, que aprova la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.


El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000,00€ pel funcionament del Jutjat de Pau 2017


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 500.000,00€  per les inversions d’abastament en alta següents:

Actuació Pressupost de l’actuació Import elegible Perc. Subvenció Subvenció atorgada
Obres de reparació d’un tram de la canonada d’HIFRENSA, fins a l’Estany Gelat, per assegurar el subministrament d’aigua de les urbanitzacions de llevant del terme municipal de Mont-roig del Camp  

416.250,30 €

 

 

362.357,24 €

 

 

54,22%

 

500.000,00 €
Construcció d’un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio  

79.640,76 €

 

 

70.396,35 €

 

77,37%
Nou ramal de subministrament de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona al dipòsit d’HIFRENSA al terme municipal de Mont-roig del Camp  

566.856,02 €

 

 

516.876,01 €

 

 

48,19%

 

Actuacions i serveis subvencionats per tercers:

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

Concepte Subvenció Import elegible
Promoció turisme. Banderes blaves, 2016

2.000,00€

Promoció turisme. Plans estratègics, 2016

893,66€

5.481,30€

Promoció turisme. Festa de l’Oli Nou, 2016

343,13€

2.500,00€

Promoció turisme. Jornada gastronòmica del Pop, 2016

513,05€

5.233,25€

Promoció turisme. Fira Cullerada, 2016

1.857,79€

18.950,00€

Aula de Música Baptista Nogués, curs 2015-2016

8.445,44€

98.645,65€

Servei de vigilància i seguretat a les platges, 2016 19.460,00€

27.800,00€

Control mosca negra i mosquit tigre, 2016

2.895,79€

4.826,32€

Esports. Cursa Eternal Running, 2016

2.377,85€

7.477,50€

Manteniment llar d’infants Mont-roig curs 2015 – 2016

39.900,00€

39.900,00€

Manteniment llar d’infants Petete curs 2015 – 2016

40.617,50€

40.617,50€

PEIM 2015. Reparació i adequació coberta i serveis sanitaris del poliesportiu de Mont-roig  187.596,62€  187.596,62€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2016

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2016 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 89.826,17 euros, ha permès contractar 8 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya 

Subvenció de 5.460,00 € del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel Servei de menjador de les llars d’infants municipals, 2015-2016

 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció  per la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos, segons la Resolució TSF/1911/2016 (DOGC 7177 del dia 4.8.2016), de 55.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Forests de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un ajut per la Gestió Forestal Sostenible, pel concepte de manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de la Resolució ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El resultat de l’atorgament és el 100% d’un ajut amb import de 8.820,00 €, dels quals 5.027,40 € són a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la resta, 3.792,60 € a càrrec del fons europeu FEADER.

Logotip Generalitat i FEADEREl Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball i Formació 2015

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social mitjançant la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals, amb càrrec  als pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

La subvenció, d’import 37.751,40 euros, ha permès contractar 5 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Serveis de gestió de l’administració pública”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 56.194,54€  per les obres de “Connexió del dipòsit de Casalot centre (zona Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir aquets àmbit amb aigua del CAT”, amb un pressupost total d’execució de 90.489,15€ (més l’IVA).

2023

 

 

 

Activitat/actuació                                                 import subvenció           import elegible

Activitats culturals caràcter singular                                     18.770,99 €                  30.158,00 €

Escoles de música 2022-2023                                                  18.042,19 €                 286.342,72 €

Salut pública, control aigua i legionel·la                                 6.776,00 €                   9.680,00 €

Gestió plagues i animals domèstics                                         8.839,00 €                   56.870,00 €

Prevenció incendis, recollida selectiva. Línia 1                    19.866,00 €                   36.349,15 €

Comunicació i educació ambiental. Línia 2.5                        9.691,00 €                    18.100,00 €

Desfibril·ladors. Línia 3                                                             2.532,90 €                    6.456,56 €

Socorrisme platges                                                                     16.886,00 €                  166.513,96 €

Socorrisme piscines                                                                    7.960,36 €                   13.469,71 €

Pla Local d’Habitatge                                                                  8.650,67 €                  25.982,33 €

Coworking                                                                                     9.668,21 €                  21.484,90 €

Foment de l’ocupació local (aux.adm.Club de feina)           13.500,00 €                 13.500,00 €

Interessos préstecs Banc Sabadell                                            7.000,00 €                  7.000,00 €

Interessos préstecs Caixa Bank                                                7.000,00 €                   7.000,00 €

 

 

 

Activitat/actuació                                                    import subvenció        import elegible

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000132)

01-POU RUSTICAL MONT-ROIG I POU SANT MIQUEL                         50.000,00 €                 71.882,00 €

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000176)

02- POU VIA MARINA I POU RANXOS                                                        50.000,00 €                 79.200,00 €

ACA. Abastament en alta (OAA011/23/000177)

03- POU CAMP DE TIR I POU COSTA ZÉFIR                                             50.000,00 €               74.475,00 €

 

 

 

OSIC. Adquisició de fons bibliogràfics en FIRES                                           1.000,00 €                 1.000,00 €

OSIC. ESPÈCIE. Contacte lectors biblioteca Miramar                                    540,00 €                 en espècie

OSIC. ESPÈCIE. Contacte lectors biblioteca J. Miró                                       340,00 €                 en espècie

OSIC. adquisició fonts bibliogràfics biblioteques ESPÈCIE                          9.000,00 €                 en espècie

 

 

Activitat/actuació                                           import subvenció        import elegible

SOC. Treball als Barris (6 agents cíviques i 1 coord./9 mesos)                42.565,38 €          42.565,38 €

SOC. AODL 2023                                                                                              36.000,00 €          36.000,00 €

SOC. Treball i Formació  2023 – línia PRGC                                                28.325,57 €          28.325,57 €

 

AMB EL SUPORT DE LA:

 

 

 

Jutjat de Pau 2023                                                                                               5.100,00 €            5.100,00 €

Fons Foment Turisme 4t trim. 2022-1r 2023                                                25.729,50 €          25.729,50 €

Franja 25 m protecció urbanització                                                                44.980,80 €          74.968,00 €

Conservació i mantenim.Ermita  Mare de Déu Roca                                   95.000,00 €        179.862,01 €

Joventut (conveni Generalitat-CCBC)                                                             5.903,25 €          10.000,00 €

Funcionament llars infants 2022-2023                                                          204.800,00 €        204.800,00 €

Pla Educatiu Entorn                                                                                           18.000,00 €          18.000,00 €

Oficina Municipal Escolarització (OME)                                                        10.000,00 €          10.000,00 €

Escoles de música 2021-2022                                                                           10.515,55 €          10.515,55 €

Subvenció Fons Nuclears. Restaurant sobre rails de la via verda            174.418,60 €        363.753,52 €

Control poblacional colònies felines FNG                                                     97.500,00 €        162.500,00 €

 

 

 

ENRESA. Vagons via verda-Restaurante sobre raíles: l’andana          167.599,43 €        363.754,52 €

 

 

 

Pacto de Estado contra la violencia de género 2023                                  10.908,87 €          10.908,87 €

 

 

2022

La Diputació de Tarragona, durant el 2022, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Transició energètica PAESC 25.215,48 € 36.641,35 €
Transició energètica. Incendis 2.100,00 €  3.000,00 €
Transició energètica. Residus
10.000,00 €
32.321,16 €
Programació cultural  7.411,00 € 10.587,14 €
Rehabilitació i consolidació Església Vella 37.039,49 € 52.913,56 €
Centenari de la Masia de Miró 43.750,00 € 87.500,00 €
Salut pública. Protecció de la Salut Pública 13.550,44  € 79.801,75 €
Salut pública. Agents cívics. Informadors, educ. cívica 6.539,20 € 13.734,42 €
Salut pública. Socorristes vigilància Piscines 6.622,15 € 11.573,55 €
Salut pública. Socorristes vigilància Platges 16.348,00 € 98.163,04 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Difusió on-line 8.400,00 € 14.000,00 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Pàgines web 1.800,00 € 3.000,00 €
Patronat Turisme. IV Jornades gastronòmiques del Calçot 1.036,37 € 2.505,00 €
Patronat Turisme. XIV Jornades gastronòmiques del Pop 910,18 € 5.500,00 €
Patronat Turisme. Fira del Vi de Miami Platja 3.922,06 € 9.480,00 €
Patronat Turisme. VI Jornades gastronòmiques Cuina de l’Arròs de tardor 1.530,76 € 3.700,00 €
Patronat Turisme. Sabors de Miró 695,05 € 4.200,00 €
Coworking Mont-roig del Camp 10.000,00 € 25.500,00 €
Escola de música Baptista Nogués 2021-2022 18.687,60 € 291.045,04 €
Interessos préstec SAM 7.000,00 € 7.000,00 €

La Generalitat de Catalunya, durant el 2022, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
OSIC. Foment de la lectura biblioteques Fons Next Generation 3.400,00 € 3.400,00 €
OISC. Adquisició fons per biblioteques 10.000,00 € 10.000,00 €
SOC. Treball i formació 2022. Línies MG52, PRGC, PANP,

actuació d’acompanyament

 

117.667,00 €

 

117.667,00 €

SOC. Treball als Barris 34.670,70 € 77.909,97 €
Memorial democràtic “El Mar” A. Benaiges 1.476,00 € 4.100,00 €
Justicia. Jutjat de Pau 2022 5.000,00 € 5.000,00 €
Cultura. Gestió de documents en arxiu d’entitats locals 24.188,00 € 58.080,00 €
Educació. Escola de música Baptista Nogués 2020-2021 5.616,17 € 5.616,17 €
Serveis Socials. Dret social Next Generation Línia 6 42.940,49 € 58.619,01 €

 

    

 

La Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de gènere, durant el 2022, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Departament d’Igualtat i polítiques de les Dones-Pacto de Estado

contra la violencia de género

14.343,98 € 14.133,25 €

El Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme, durant el 2022, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Turisme. Pla de Sostenibilitat Turística  1.327.579,00 €  3.982.737,00 €
Industria. Suport als mercats i zones comercials  1.817.855,20 € 2.272.319,00 €

2021

La Diputació de Tarragona, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Llar d’infants Petete (curs 2019-2020) 49.315,00 € 49.315,00 €
Llar d’infants Mare de Déu de la Roca (curs 2019-2020) 41.912,50 €  41.912,50 €
Per interessos de prèstecs
7.000,00 €
19.949,24 €
Programació cultural d’estiu de Mont-roig del Camp  4.500,00 € 10.000 €
Transició energètica i acció climàtica  9.682,00  € 15.174,01 €
Salut pública. Piscines  8.690,00 € 10.862,50 €
Salut pública. Platges 21.725,00 € 21.725,00 €
Protecció Salut pública 14.482,00 € 18.105,50 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Diofusió on-line 3.187,32 € 10.000 €
Patronat Turisme. Promoció de turisme. Activitats promoció 6.247,14 € 14.000,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat. Jornada Pop 898,41 € 5.400,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat.  Jornada de l’Arròs 2.246,01 € 5.400,00 €
Patronat Turisme. Productes agroalimentaris de qualitat.  Jornada de l’Oli 1.081,41 € 2.600,00 €
Coworking 10.000 € 10.000 €
Escola de Música 15.465,64 € 210.798,07 €

La Generalitat de Catalunya, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Turisme – Taxa pel Fons Foment Turisme 4t 2019-3r 2020 66.574,46 € 66.574,46 €
Medi Ambient – Franja 25 m protecció urbanitzacions 23.186,10 € 38.668,29 €
OSIC – Llibres per les biblioteques públiques 6.000,00 € 6.000,00 €
ACA – actuacions abastament en alta 176.599,02 € 323.403,95 €
Presidència – situacions catastròfiques Glòria i Dana:

Canonada baixada platja Cristall, c/Lluna

40.653,91 € 113.128,18 €
Presidència – situacions catastròfiques Glòria i Dana:

Mòduls serveis platja Cristall

17.934,32 € 115.793,98 €
OSIC – foment lectura a la biblioteca  Joan Miró 300,00 € 300,00 €
OSIC – foment lectura a la biblioteca Miramar 300,00 € 300,00 €
SOC – Garantia Juvenil 2021 33.000,00 € 33.000,00 €
Educació – Escola de música 2018-2019 i 2019-2020 13.016,31 € 13.016,31 €
SOC – Treball al barri (agents cíquiques 9 m) 52.006,59 € 52.006,59 €
Mitigació i adaptació al canvi climàtic. Aparcaments bicicletes 6.000,00 € 15.014,35 €
Justícia – Jutjat de Pau 2021 5.000,00 € 5.000,00 €
ARC- Deixalleria municipal a Miami Platja  579.561,3 € 1.055.123,48 €
SOC – Treball i Formació 2021 45.718,52 € 45.718,52 €
Turisme – Fons Foment Turisme 4t 2020-1r 2021 19.319,26 € 19.319,26 €

 

    

   

Els Ministeris de Cultura i Hacienda, durant el 2021, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Cultura – Pacto de Estado contra la violencia de género 5.157,56 € 5.157,56 €
Hacienda – Servicio transporte público 2.768,13 € 2.768,13 €

2020

La Generalitat de Catalunya, durant el 2020, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
OSIC, Adquisició de llibres i diaris Biblioteques 6.000,00 6.000,00
OSIC, En espècie. Adquisició novetats editorials 2.652,00 en espècie
Governació, danys aiguats Glòria 405.406,87 810.813,74
Justícia, Jutjat de Pau. Manteniment 5.000,00 5.000,00
SOC, Programa Garantia Juvenil 11.000,00 11.000,00
SOC, Programa AODL. Pròrroga 36.000,00 36.000,00
ICAEN. Instal·lació recàrrega vehicles electrics 25.539,00 63.847,51
SOC, Programa Treball als Barris. Agents cíviques 77.911,20 77.911,20


La Diputació de Tarragona, durant el 2020, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
PAM 2020-2023. Construcció d’un nou casal avis
PAM 2020-2023. Nous vestidors a la zona esportiva
370.000,00
219.261,39
410.274,27
308.926,32
Actuacions de protecció i defensa dels animals domèstics (esterilització de gats)  1.680,00  2.100,00
Reducció d’espècies plaga
Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica
3.562,40
3.401,90
16.595,15
8.041,66
Llar d’infants “Petete” curs 2019-2020 49.315,00 49.315,00
Llar d’infants “Mare de Déu de la Roca” curs 2019-2020 41.912,50 41.912,50
Control aigua potable consum humà 4.079,70 5.099,63
Coworking 10.000,00 28.432,65
Reforç escolar Covid-19 2.600,00 2.600,00
Jornades gastronòmiques de l’Arròs i el Calçot 3.920,00 5.600,00
Difusió on-line 4.085,56 13.000,00
Campanyes de promoció turisme 1.671,94 3.800,00
Banderes blaves 2.500,00 2.500,00
Epis, neteja i desinfecció instal. Covid-19  i control  legionela 30.983,56 75.505,10
Arranjament desperfectes provocats Gloria 19.055,99 20.058,94
Formació i contractar desocupats agents cívics Covid-19 50.117,40 50.117,40
Escola municipal de música. Curs 2019-2020 12.599,71 224.799,56


El Ministerio de Indústria, durant el 2020, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Creación Centro ECOESPAI 138.534,81 2.311.705,63

El Ministerio de Educación, durant el 2020, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Aula Mentor 4.000 4.000
2019

La Generalitat de Catalunya, durant el 2019, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Dep. Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióTractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis urbans                        15.151,70€ 25.252,83€
Dep. SOC – Programa de Garantia Juvenil, 3 joves en pràctiques     

Dep. SOC – Treball al Barri. Contractació 7 agents cíviques de Medi Ambient

Dep. SOC – Pròrroga de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local

33.000,00 €

70.339,32€

36.000,00€

33.000,00€

85.339,32€

36.000,00€

Dep. Cultura / OSIC – Adquisició de llibres per les biblioteques públiques 6.000,00€ 6.000,00€
Dep. Justícia – Manteniment del Jutjat de Pau 5.000,00 € 5.000,00 €
Dep. Agència de Residus de Catalunya – Implantació deixalleria 55.352,40 € 119.000,00 €
connex.dip.Masos i dip.Guardamar-Hifrensa 129.408,40 € 198.343,93 €
connex.pou st.Miquel-dip.Rustical-dip.st.Miquel 117.461,34 € 138.045,98 €
can.N340-Hifrensa fins Estany Gelat 500.000 € 675.479,82 €
PUOSC. Nou centre sociocultural Mont-roig 130.429 € 1.240.395,23 €

              


La Diputació de Tarragona, durant el 2019, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Escola de Música Baptista Nogués 10.483,12 € 177.946,61 €
Servei vigilància de platges 17.238,00 € 85.000,00 €
Plaga mosca negra i mosquit tigre 4.864,04 € 7.973.90 €
Reductors velocitat sistema viari (PAM) 119.931,00 € 126.444,48 €
Promoció turística: Difusió on-line 1.998,49 € 13.500,00 €
Promoció turística: Banderes Blaves 2.500,00 € —-
Fira Cullerada 1.660,04 € 16.000,00 €
Festa de l’Oli Nou 1.232,06 € 4.750,00 €
Jornades Gastronòmiques del calçot 1.167,21 € 4.500,00 €
Jornades Gastronòmiques del pop 1.027,15 € 9.900,00 €
Jornades Gastronòmiques de l’Arròs 674,39 € 2.600,00 €
Llar d’infants “Mare de Déu de la Roca”         
42.385,00 € ——-
Llar d’infants “Petete”    
 44.695,00 € ——-
Espai Coworking            7.000,00€ 32.103,50 €
Activitats culturals singulars. 10è aniversai del Casal Jove K2 345,00 € 1.500,00 €
Activitats culturals singulars. 10è aniversari Passatge del Terror 1.730,43 € 6.440,00 €


El Ministerio de Indústria, durant el 2019, ha concedit les següents subvencions:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Centre de promoció turística Miami Platja 138.534,81€ 308.200,00€
IDAE- Energia fotovoltàica edificis municipals 497.067,21 € 994.134,43 €

 


El Consell Comarcal del Baix Camp, durant el 2019, ha concedit la següent subvenció:

Concepte Subvenció Pressupost elegible
Millora del camí de Vilanova d’Escornalbou        6.928,57 € 14.497,48 €
2018

La Diputació de Tarragona, durant el 2018, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció
Reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra 4.030,28 €
Servei de vigilància i seguretat a les platges 15.852,00 €
Aula de Música Baptista Nogués, curs 2017-2018 8.497,29 €
Cursa ciclista BTT Costa Daurada 2.129,59 €
Funcionament Llar d’infants Petete 48.037,50 €
Funcionament Llar d’infants Mar de Déu de la Roca 49.682,50 €
Espai Coworking 6.000,00 €
Activitats culturals (aniversari biblioteca) 1.370,67 €
Activitats culturals (Les escoles van al teatre) 369,00 €
PAM 2018 (Reordenació de la Plaça de Miramar) 148.762,00 €
PEXI 2018 (xarxes pluvials de l’Av. de Catalunya) 71.796,00 €
Fira Cullerada 1.832,87 €
Jornada gastronòmica del Pop 964,41 €
Jornada gastronòmica del Calçot 836,15 €
Jornades de l’Arròs 1.180,20 €
Festa de l’Oli 1.318,83 €
Promoció turística: Banderes blaves(platges de la Pixerota, Cristall, Casa dels Lladres i Cala Vienesos-dels Penyals) 2.500,00 €
Promoció turística: Plans estratègics 1.319,49 €
Promoció turística: Difusió on-line 1.118,64 €
PAES. Millora de l’enllumenat de la Casa de Cultura d’Agustí Sardà 13.390,20€

 


La Generalitat de Catalunya, durant el 2018, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Subvenció
Manteniment Jutjat de Pau 5.000,00 €
Adquisició de llibres per les biblioteques 6.000,00 €

GARANTIA JUVENIL

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 3 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2018, de la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 33.000 euros, ha permès contractar tres joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

AODL

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 31.376,04 euros, ha permès renovar la contractació d’un agent d’ocupació durant un any, pel projecte “Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami per a l’any 2019”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

 


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2018

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2018 i l’Ordre TSF/122/2018, de 23 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 70.339,32 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 9 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental i convivència ciutadana al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

La resolució de transferències de la Secretaria d’Estat d’Igualtat per al desenvolupament de noves o ampliades competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estat contra la violència de gènere, per a l’exercici 2018, ha concedit la quantitat de 2.776,46 euros a l’ Ajuntament de Mont-roig del Camp destinats a programes adreçats a l’eradicació de la violència de gènere.

2017

La Diputació de Tarragona, durant el 2017, ha concedit les subvencions següents:

Concepte Pressupost a executar Subvenció
PAM    Pavimentació de carrers de diverses urbanitzacions de Mont-roig del Camp

 230.301,25€

214.811,00€

PEXI      Substitució d’un tram d’aigua potable a diversos carrers de la ur. Rustical Mont-roig

   91.215,52€

73.379,00€

Control de plagues del mosquit tigre i la mosca negra

4.669,52€

4.436,04€

Servei de seguretat i vigilància a les platges del municipi

111.000,00€

19.150,00€

Espai Coworking

19.163,60€

6.000,00€

Manteniment de les llars d’infants municipals curs 2016-2017

83.072,50€

83.072,50€

Promoció Turisme:  banderes blaves (Pixerota, Casa dels Lladres i Platja Cristall)

2.500,00 €

Promoció Turisme:  Plans estratègics 8.712,00€

1.371,77€

Difusió de Productes agroalimentaris (Fira Cullerada, Jornada del Pop, Jornada de l’Oli)  34.450,00€  3.900,56€
Professorat Escola Música Municipal 150.000,00€ 7.535,50€
Actuacions Ecataleg: teatre i xaranga  2.099,99€ 2.099,99€
logo Costa Daurada

  • El Ministeri d’interior ha subvencionat la segona fase del Club de Mar per import de 294.010,49€ (pressupost d’execució 138.959,08€)

       

  • La Generalitat ha subvencionat l’adquisició de llibres i mobiliari per a les biblioteques públiques per import de 6.000,00€ per els llibres (pressupost d’execució 6.000,00€) i 7.495,99€ per al mobiliari (pressupost d’execució 4.497,00€)
  • La Generalitat ha subvencionat 67.255,82€ per la senyalització de parcs i zones peatonals (PUOSC) (pressupost d’execució 67.255,82€)

El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha concedit un préstec reemborsable per import 3.991.571,53 euros, de conformitat a la convocatòria i bases reguladores del programa d’ajuts de l’IDAE per a la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, segons resolució de 25 de novembre del 2015.

 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2017

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, que obre la convocatòria per a l’any 2017 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 47.782,00 euros, ha permès contractar 7 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental al Barri de La Florida de Miami Platja”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació d’un Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local, en el marc de la Resolució TSF/1322/2017, de 25 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de suport al desenvolupament local.  Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 27.045,54 euros, ha permès contractar un agent d’ocupació durant 1 any, pel projecte ‘Impuls econòmic i ocupació de Mont-roig Miami’ .

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

 


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de 4 joves en pràctiques pel Projecte de Garantia Juvenil, en el marc de la Resolució TSF/1779/2017, de la convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. Cofinançat pel Fons Social Europeu.

La subvenció, d’import 44.000 euros, ha permès contractar quatre joves durant 6 mesos, pel projecte de reforç administratiu a les oficines municipals.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat, mitjançant el Consell Comarcal del Baix Camp, la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics, en el marc de la Resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre (DOGC núm. 7277, 30.12.16) que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019). La subvenció és de 40.000,00 euros.


L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha subvencionat 4.497,00 € (3.597,60€ per al 2017 i 899,40 € per al 2018)  per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques, segons la Resolució CLT/2170/2017, que aprova la cinquena convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la renovació de mobiliari, senyalització i maquinari de biblioteques públiques durant els anys 2017 i 2018.


El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció de 5.000,00€ pel funcionament del Jutjat de Pau 2017


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 500.000,00€  per les inversions d’abastament en alta següents:

Actuació Pressupost de l’actuació Import elegible Perc. Subvenció Subvenció atorgada
Obres de reparació d’un tram de la canonada d’HIFRENSA, fins a l’Estany Gelat, per assegurar el subministrament d’aigua de les urbanitzacions de llevant del terme municipal de Mont-roig del Camp  

416.250,30 €

 

 

362.357,24 €

 

 

54,22%

 

500.000,00 €
Construcció d’un pou, posterior mecanització i instal·lació de la canonada d’impulsió fins al dipòsit de Solemio  

79.640,76 €

 

 

70.396,35 €

 

77,37%
Nou ramal de subministrament de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona al dipòsit d’HIFRENSA al terme municipal de Mont-roig del Camp  

566.856,02 €

 

 

516.876,01 €

 

 

48,19%

 

2016

Actuacions i serveis subvencionats per tercers:

Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona 

Concepte Subvenció Import elegible
Promoció turisme. Banderes blaves, 2016

2.000,00€

Promoció turisme. Plans estratègics, 2016

893,66€

5.481,30€

Promoció turisme. Festa de l’Oli Nou, 2016

343,13€

2.500,00€

Promoció turisme. Jornada gastronòmica del Pop, 2016

513,05€

5.233,25€

Promoció turisme. Fira Cullerada, 2016

1.857,79€

18.950,00€

Aula de Música Baptista Nogués, curs 2015-2016

8.445,44€

98.645,65€

Servei de vigilància i seguretat a les platges, 2016 19.460,00€

27.800,00€

Control mosca negra i mosquit tigre, 2016

2.895,79€

4.826,32€

Esports. Cursa Eternal Running, 2016

2.377,85€

7.477,50€

Manteniment llar d’infants Mont-roig curs 2015 – 2016

39.900,00€

39.900,00€

Manteniment llar d’infants Petete curs 2015 – 2016

40.617,50€

40.617,50€

PEIM 2015. Reparació i adequació coberta i serveis sanitaris del poliesportiu de Mont-roig  187.596,62€  187.596,62€
logo Costa Daurada


El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2016

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1694/2016, de 7 de juliol, que obre la convocatòria per a l’any 2016 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció, d’import 89.826,17 euros, ha permès contractar 8 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Construcció de passos de vianants adaptats dins l’àmbit del Pla de Barris”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

Subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya 

Subvenció de 5.460,00 € del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel Servei de menjador de les llars d’infants municipals, 2015-2016

 

 El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona la contractació de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil

El Servei públic d’Ocupació de Catalunya concedeix una subvenció  per la contractació en pràctiques de 5 joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant 6 mesos, segons la Resolució TSF/1911/2016 (DOGC 7177 del dia 4.8.2016), de 55.000,00 euros.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya

La Direcció General de Forests de la Generalitat de Catalunya atorga a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, un ajut per la Gestió Forestal Sostenible, pel concepte de manteniment de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, a l’empara de la Resolució ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

El resultat de l’atorgament és el 100% d’un ajut amb import de 8.820,00 €, dels quals 5.027,40 € són a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i la resta, 3.792,60 € a càrrec del fons europeu FEADER.

Logotip Generalitat i FEADEREl Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball i Formació 2015

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social mitjançant la conferència sectorial d’ocupació i assumptes laborals, amb càrrec  als pressupostos generals de l’Estat, d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.

La subvenció, d’import 37.751,40 euros, ha permès contractar 5 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Serveis de gestió de l’administració pública”.

Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya


L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit una subvenció de 56.194,54€  per les obres de “Connexió del dipòsit de Casalot centre (zona Ranxos) amb el dipòsit general de Miami per abastir aquets àmbit amb aigua del CAT”, amb un pressupost total d’execució de 90.489,15€ (més l’IVA).