Entitats ciutadanes

El Ple de l’Ajuntament en data 25 de juny de 2008, va aprovar un reglament per regular el registre d’entitats ciutadanes del municipi, per tal de fomentar l’associacionisme i la participació en el municipi de les entitats que representin interessos locals, i on s’especifica que les dades que no afectin la intimitat de les persones seran públiques.

Així mateix, cal notificar la modificació de les esmentades dades si és el cas.

A continuació podeu consultar:

Registre d’Entitats i Associacions del Municipi

Reglament del registre municipal d’entitats ciutadanes

Agenda activitats entitats