Què és l’OMAC?

Les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania (OMAC) són l’enllaç entre la ciutadania i l’Ajuntament. Es té vocació de servei i la voluntat de facilitar la gestió de tràmits administratius i atendre les sol·licituds d’informació.

Les OMAC representen una aposta de l’Ajuntament per oferir un model de relació amb els ciutadans i ciutadanes basat en criteris d’eficàcia i qualitat, mitjançant un servei centralitzat, àgil, còmode i personalitzat. Tot plegat per tal que els usuaris i usuàries obtinguin resposta i solucions a les seves sol·licituds.

Dificultats auditives: Per donar un millor servei a les persones amb dificultats auditives, s’han instal·lat a les OMAC uns bucles magnètics de taules que milloren la comunicació als usuaris que portin audiòfons o implants.

Contacta amb l’OMAC

A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp disposem de dos oficines d’atenció ciutadana (OMAC), una situada al nucli de Mont-roig i l’altra al nucli de Miami Platja.

L’horari d’atenció ciutadana és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.

Correu electrònic: omac@mont-roig.cat

WhatsApp (no trucades): 695 781993


OMAC MONT-ROIG
Ctra. Colldejou, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 83 70 05


OMAC MIAMI PLATJA
C/ Soria, 14
43892 Miami Platja
Tel. 977 83 70 05

L’OMAC us ofereix la possibilitat de realitzar tots els tràmits municipals, presencialment amb cita prèvia o sense, i també de manera electrònica.

Per rebre atenció presencial a les OMAC no és obligatori demanar cita prèvia (excepte per cites amb els tècnics).

Per sol·licitar cita prèvia podeu fer-ho en el següent enllaç o trucant al 977 837005.

 • Atenció ciutadana: Atenció i informació al públic de forma presencial, telefònica i telemàtica. Es dona informació sobre els tràmits que es poden realitzar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i la documentació necessària per realitzar-los.
 • Registre general: L’OMAC té funcions de Registre general i, per tant, es poden presentar totes les sol·licituds i documents que s’adrecin a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que s’assignaran al departament competent en la tramitació.

Les persones físiques poden presentar documentació en el registre general, de forma presencial, excepte el col·lectius obligats a tramitar de manera electrònica.

Les persones i els col·lectius que estan obligats a tramitar per mitjans electrònics són:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui per exercir una activitat professional hagin d’estar col·legiats.
 • Els representants de qualsevol subjecte obligat a tramitar per internet.
 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin una relació de proveïdor amb l’Ajuntament de Mont-roig.
 • Les persones físiques o jurídiques que hagin de presentar una factura a l’Ajuntament.

L’obligació de tramitar en línia s’informa a cada tràmit. En el cas que estigui adreçat a subjectes obligats s’ha de fer, obligatòriament, per internet.

 • Pràctica de notificacions en compareixença espontània de l’interessat. Quan la persona interessada o el seu representant compareguin de forma espontània a l’oficina i sol·liciti la comunicació o notificació personal en aquell moment.
 • Tramitació atesa: La tramitació atesa és el servei que permet, als empleats públics habilitats que realitzen tasques d’atenció presencial, fer una tramitació en línia, signant en nom de la persona interessada, amb el seu previ consentiment com a condició imprescindible.

Per exemple: Si necessites enviar una sol·licitud a l’Ajuntament de Bilbao o vols presentar-te a unes oposicions de Sevilla, podem tramitar-ho des de l’OMAC o t’explicarem com fer-ho tu mateix/a.

 • Suport a la tramitació amb signatura biomètrica: Realitzem el servei de tramitació amb dispositius electrònics (tauletes) perquè la persona pugui signar. Utilitzant aquest sistema reduïm el consum de paper atès que s’estalvia haver d’imprimir la instància, escanejar-la i afegir-la al registre.
 • Suport a la tramitació en els ordinadors que hi ha a les OMAC i a L’Espai: A les oficines de les OMAC de Mont-roig, Miami Platja i a l’oficina de L’Espai, disposem d’un ordinador amb escàner per a ús dels ciutadans. Aquest servei és per afavorir que els ciutadans que no disposin d’equipament informàtic disposin d’un ordinador i de l’assistència del personal de l’OMAC, per realitzar els seus tràmits i gestions amb l’administració pública.
 • IdCat Certificat emissió o revocació. Les OMAC de l’Ajuntament de Mont-roig realitzen la funció d’Entitat de Registre idCAT. Les entitats de registre idCAT es troben ubicades a diverses administracions públiques, encarregades d’emetre o revocar certificats digitals idCAT o de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a la sol·licitud del certificat.

En resum, de manera presencial podràs sol·licitar a les OMAC l’emissió del teu certificat digital idCat, amb el que podràs signar i identificar-te electrònicament o també podràs fer la revocació del teu certificat.

Per tal d’ajudar-te a descarregar el teu certificat pots utilitzar el servei OAC360º. Tens més informació en el següent enllaç.

Per consultar més informació sobre idCAT Certificat pots consultar el següent enllaç

A les Oficines d’Atenció Ciutadana oferim el servei REPRESENTA, que és un registre de representació al qual et pots inscriure de manera presencial, o bé, en línia.

Aquest servei permet a les persones representants, un cop feta la inscripció, relacionar-se amb les administracions públiques en nom d’altres persones o empreses, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites en qualsevol moment.

Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

Per fer la inscripció són necessàries les següents dades:

 • Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent del poderdant.
 • Nom i cognoms o la denominació o raó social, document nacional d’identitat, número d’identificació fiscal o document equivalent de l’apoderat.
 • Poder notarial (si és el cas).

Com puc acreditar la meva inscripció al REPRESENTA dins els tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp?

A l’hora d’entrar a la seu electrònica us haureu d’identificar electrònicament. Quan esteu dins el tràmit us preguntarà si actueu com a interessat/ada o com a representant.

En el cas de tenir una representació a REPRESENTA haureu d’indicar les dades d’identificació del poderdant i en el desplegable marcar la opció “Figuro com a representant en el Registre electrònic de representació (Representa AOC)”.

La aplicació verificarà la representació i, una vegada realitzada, podreu realitzar el tràmit.