Tràmits i instàncies

Presentació d’instàncies presencialment

Una instància és un formulari/document normalitzat per presentar qualsevol demanda, tràmit o comunicat de forma genèrica a l’Ajuntament.

La pot presentar qualsevol persona (que no estigui obligada a relacionar-se amb l’administració a través de mitjans electrònics), que vulgui comunicar o sol·licitar qualsevol tema al consistori. El tràmit és gratuït.

D’aquesta manera, els interessats poden dirigir-se a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC) amb la instància ja omplerta, tot reduint el temps de la gestió. Per alguns dels tràmits és necessari omplir una instància específica, que en aquest cas es facilita a la mateixa oficina municipal.

Instància genèrica Ajuntament Mont-roig del Camp

Presentació d’instàncies en línia

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha posat a disposició dels ciutadans, entitats i empreses la seu electrònica que permet fer tràmits amb el consistori a través d’un ordinador, telèfon o tauleta sense la necessitat de desplaçar-se a les oficines municipals. En un simple clic i durant les 24 hores del dia, es poden fer uns 160 tràmits amb l’administració local.

A través d’aquest servei, la relació entre els ciutadans, empreses i entitats amb l’Ajuntament és més dinàmica i eficient.

Qui està obligat a tramitar en línia?

Les persones físiques poden presentar documentació en el registre general, de forma presencial o en línia.

Hi ha uns col·lectius obligats a tramitar de manera electrònica, com ara:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui per exercir una activitat professional hagin d’estar col·legiats.
  • Els representants de qualsevol subjecte obligat a tramitar per internet.
  • Les persones físiques o jurídiques que tinguin una relació de proveïdor amb l’Ajuntament de Mont-roig.
  • Les persones físiques o jurídiques que hagin de presentar una factura a l’Ajuntament.

L’obligació de tramitar en línia s’informa a cada tràmit. En el cas que estigui adreçat a subjectes obligats s’ha de fer, obligatòriament, per internet.

Necessites assistència per presentar una instància per la Seu electrònica?

Si tens dubtes sobre com presentar una sol·licitud de manera electrònica a la seu electrònica, pots posar-te en contacte amb OAC360º i t’ajudaran.

L’OAC360º és un servei integral que ofereix suport telefònic o mitjançant el correu electrònic, per tal de de resoldre els dubtes o les dificultats que la ciutadania, professionals, empreses i entitats puguin tenir en l’ús de la plataforma de tramitació electrònica.

Les persones que no dominen el català o el castellà podran ser ateses en el seu idioma durant l’atenció telefònica. El servei disposa de traducció simultània en 41 idiomes diferents utilitzant una APP descarregada al mòbil.

Per a més informació pots anar al següent enllaç