8509/2021 Projecte de Reparcelació del polígon d’actuació urbanística PAU-22 – Mont-roig Badia 2

Aprovació inicial

Documentació

12/2013 PG-PU Projecte d’urbanització del Pla especial urbanístic a l’àmbit dels Càmpings Prats i Màrius existents.

Aprovació inicial

Documentació

 

21/2011 PG-PU Projecte d’urbanització d’obres del polígon d’actuació urbanístic PAU-22 “Mont-roig Bahia”

Aprovació inicial

Documentació

2014/15_PG-RE – Projecte de reparcel·lació del PAU Carrer Sevilla (anterior PMU 10)

Aprovat inicialment
En vigència: 06/08/2014
Creació: 20/08/2014

Documentació

2013/10 PG-PU – Projecte d’urbanització del PAU Carrer Sevilla

Aprovat inicialment
En vigència: 06/08/2014
Creació: 19/08/2014

Documentació