Convocatòries

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

PROCESSOS EN CURS

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Convocatòria per a l’accés mitjançant concurs oposició per promoció interna, per proveir una plaça de Caporal de la Policia Local

Termini de presentació de sol·licituds: del 08/02/2019 al 27/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de Tècnic/a Mig de Gestió Comptable

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària de l’Ajuntament

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de personal Administratiu Ajuntament i Empreses Municipals

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció d’Arquitecte/a Tècnic/a adscrit a la unitat d’Urbanisme

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de personal d’Auxiliar Administratiu Ajuntament i Empreses Municipals

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Borsa de treball per a la selecció de Conserges

Termini de presentació de sol·licituds: del 06/02/2019 al 19/02/2019

Processos selectius Nostreserveis

Borsa de treball de peó de manteniment d’espais públics

*El termini per aportar la documentació a valorar en la fase de concurs, contractes, títols i altres documents acreditatius dels mèrits, finalitza el dia 26 de setembre de 2018

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 al 22 d’agost de 2018

Borsa de treball de conserge de zones esportives

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 al 22 d’agost de 2018