3. PLAÇA DE MIRAMAR

Fotografia cedida per Simó Gras Olivé al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

La imatge correspon a la plaça Miramar als anys setanta del segle XX. Al fons de la fotografia podem observar el monument conegut com la Creu dels Caiguts, erigit a instàncies de les autoritats franquistes, i que en un primer moment es va situar a la plaça Mossèn Gaietà Ivern davant de l’Església Nova. Anys més tard, el monument es va traslladar al cementiri, i finalment, amb l’arribada de la democràcia molts pobles i ciutats van retirar la simbologia franquista de l’espai públic.

La plaça ha sofert diverses remodelacions al llarg del temps, per això, també es coneguda popularment com la plaça Nova.

3. PLAZA DE MIRAMAR

Fotografía cedida per Simó Gras Olivé al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

La imagen corresponde a la plaza Miramar en los años setenta del siglo XX. Al fondo de la fotografía se observa el monumento conocido como la Cruz de los Caídos, erigido a instancias de las autoridades franquistas, y que en un primer momento se situó en la plaza Mossèn Gaieta Ivern Gaietà delante de la iglesia nueva. Años más tarde, el monumento se trasladó al cementerio, y finalmente, con la llegada de la democracia muchos pueblos y ciudades retiraron la simbología franquista del espacio público.

La plaza ha sufrido varias remodelaciones a lo largo del tiempo, por eso, también es conocida popularmente como plaza Nueva.