Patrimoni municipal

El patrimoni municipal és el conjunt de bens públics dels quals és titular l’ajuntament. Dins d’aquests bens municipals hi ha tres categories:

  • Els bens de domini públic són els que es destinen a un ús general per part de tots els ciutadans, com pot ser una carretera o un parc. També ho són els que es destinen a un servei públic, com ara les oficines municipals, les llars d’infants, o els vehicles de la Policia.
  • Els bens patrimonials són els que no estan destinats a un ús o servei públic.
  • Els bens comunals són aquells que, tot i ser de titularitat de l’administració, poden ser aprofitats o explotats pels ciutadans.

Per consultar el patrimoni municipal podeu accedir als següents documents

Bens_immobles_2022

Equipaments

Vehicles