Projectes municipals en exposició pública

En aquesta apartat podeu consultar els anuncis en termini d’exposició pública per tal que es puguin formular al·legacions que es tinguin per convenients.

  • Projecte executiu per les obres de renovació dels paviments i serveis de la fase III (A i B) de l’av. Barcelona.

Documents:

El termini d’exposició publica d’aquest projecte finalitza el 3 de maig de 2023.