Àmbits als quals treballa l’empressa

L’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (NOSTRESERVEIS), és un entitat 100% municipal creada l’any 2017, fruit de la dissolució de les empreses municipals EMOMSA i EMSSA. En la seva creació, l’entitat compta amb una plantilla mitja de 143 treballadors, amb fluctuacions a la temporada d’estiu-hivern, i un pressupost total de 3.795.642,46€ anuals.

NOSTRESERVEIS es la responsable del manteniment de vies públiques, edificis municipals, parcs i zones verdes, enllumenat públic, neteja de platges i muntatge d’actes festius.

D’altra banda, també s’encarrega de la gestió dels equipaments i activitats esportives, les llars d’infants, el transport públic, les escoles de música i la neteja dels edificis municipals.

A partir de l’any 2017, la nova entitat passa a gestionar el cobrament de les tarifes esportives, musicals, de les llars d’infants i de transport als usuaris d’aquests serveis, que fins el moment ho havia gestionat l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Nostreserveis

Av. Reus, 27
Tel. 977 83 72 29
info@nostreserveis.cat

HORARIS

De dilluns a divendres de 07:30 a 15.00