Tauler d’anuncis

Mitjançant l’exposició en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament es dóna coneixement públic dels documents oficials i actes administratius, en base i pel termini que determini la normativa reguladora de cada procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic.

En el següent enllaç podeu trobar edictes i anuncis procedents de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i de les seves entitats municipals, o bé d’altres administracions o organismes públics.

Tauler d’anuncis Ajuntament Mont-roig del Camp