Govern Obert

El govern obert és una resposta a la demanda social i política del moment, en que l’administració té el repte de restituir la confiança ciutadana amb un govern més transparent, proper i participatiu. L’objectiu d’aquest govern és mantenir un diàleg permanent entre l’administració i la ciutadania, de manera que les decisions adoptades per l’Ajuntament tinguin en compte les necessitats i preferències dels ciutadans.

Així doncs, es dóna impuls a la participació i col·laboració ciutadana, es reconeix la transparència en la informació pública com a marc de referència en l’actuació municipal, es pretén la millora contínua dels serveis públics, que poden estar sotmesos a una avaluació per part del ciutadà, es dóna compte de l’activitat de la corporació, posant la informació a l’abast de tothom, i es proporcionen instruments i formes de participació.

El govern obert implica, per tant, obertura a la ciutadania i receptivitat de les seves propostes i suggeriments.