L’Ajuntament

L’Ajuntament és l’ens local encarregat del govern i l’administració municipal, constitueix l’òrgan administratiu més proper al ciutadà, i és el mitjà immediat de participació ciutadana en els assumptes públics.

L’Alcalde i els regidors són els encarregats de l’administració política del municipi, com a entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, i que té personalitat jurídica i plena capacitat pel compliment dels seus fins.

Els Ajuntaments gaudeixen d’autonomia local, que és el dret i la capacitat efectiva de gestionar-se sota la seva responsabilitat i en benefici dels seus habitants, i tenen plena llibertat per exercir la seva iniciativa en tota matèria que estigui exclosa o atribuïda a una altra autoritat.

Propers actes

Propers actes


Noticies