Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

  • Bases Generals que regulen els processos selectius (Ple 21/02/2020).
  • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.
  • Edicte Butlletí Oficial de la Provincia, de 20 d’abril de 2020.

CONVOCATÒRIES EN CURS

(Consulta en aquest enllaç l’oferta pública d’ocupació per al 2020)

BORSES DE TREBALL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 de febrer de 2021 fins el 28 de febrer de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de febrer de 2021 fins el 8 de març de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de setembre al 5 d’octubre de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’11 de juliol al 20 de juliol de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de juny al 5 de juliol de 2020.

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de juny fins al 8 de juliol de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d’agost fins al 25 d’agost de 2020

 

Termini de presentar esmenes o reclamacions: del 15 al 28 de setembre