Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIES EN CURS

(Consulta en aquest enllaç l’oferta pública d’ocupació per al 2020)

BORSES DE TREBALL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 8 al 19 d’abril de 2021
Termini de presentació de sol·licituds: Del 16 al 25 de març de 2021
Termini de presentació de sol·licituds: Del 19 de febrer de 2021 fins el 28 de febrer de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: Del 26 de febrer de 2021 fins el 8 de març de 2021

Termini per  presentar esmenes i/o reclamacions: del 17 al 23 de març de 2021

CONVOCATÒRIA PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

Auxiliar administratiu (6 places)
Inspector/a (2 places)
Personal Laboral (2 places)

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març fins al 6 d’abril de 2021

  • Llistat provisional admesos i exclosos, excepte auxiliar de biblioteques (Descarrega el pdf)

Termini per presentar esmenes o reclamacions: del 24 d’abril al 3 de maig de 2021

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Agent de la Policia Local per concurs oposició:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021