Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

 • Bases Generals que regulen els processos selectius (Ple 21/02/2020).
 • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.
 • Edicte Butlletí Oficial de la Provincia, de 20 d’abril de 2020.

CONVOCATÒRIES EN CURS

(Consulta en aquest enllaç l’oferta pública d’ocupació per al 2020)

BORSES DE TREBALL

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat  (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat  (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat  (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat  (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

 • Bases específiques que regulen el procés selectiu (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Diari Oficial de la Generalitat  (Descarrega el pdf)
 • Publicació al Butlletí  Oficial de la Província (Descarrega el pdf)
 • Presentació de sol·licituds a la seu electrònica a través d’aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de juny fins al 29 de juny de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 26 de juny al 5 de juliol de 2020.

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de juny fins al 8 de juliol de 2020