Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

Bases Generals dels processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinàri d’estabilització, places incloses en la taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal regulada en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mides urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública
  • Bases generals  que regulen els processos d’estabilització
  • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8679A, de 31 de maig de 2022.
  • Edite  Butlletí Oficial de la Provincia, de 2 de juny de 2022, CVE 2022-04784.

CONVOCATÒRIES EN CURS

(Consulta en aquest enllaç l’oferta pública d’ocupació per al 2020)

BORSES DE TREBALL

Termini d’inscripcions:  del 12 d’ agost al 12 de setembre de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 4 de maig al 17 de maig de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 21 d’abril al 4 de maig de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 6 d’abril al 21 d’abril de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

Convocatòria per proveir places vacants derivades de la taxa addicional d’estabilització prevista a l’article 19.ú de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març fins al 6 d’abril de 2021
  • Llistat provisional admesos i exclosos, excepte auxiliar de biblioteques (Descarrega el pdf)

Termini per presentar esmenes o reclamacions: del 24 d’abril al 3 de maig de 2021

    • Pendent

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Termini de presentació de sol·licituds: de l’5 a l’11 d’abril de 2022

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 d’octubre al 7 de novembre  de 2021

Agent de la Policia Local per concurs oposició:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ INTERNA

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de desembre de 2021 fins al dia 10 de gener de 2022.