Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIES EN CURS

(Consulta en aquest enllaç l’oferta pública d’ocupació per al 2020)

BORSES DE TREBALL

Termini de presentació de sol·licituds: Del 25 de juny al 4 de juliol de 2021

El termini de presentació de sol·licituds és: Del dia 8 de juliol fins el dia 17 de juliol de 2021.

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç: Enllaç seu electrònica

Termini de presentació de sol·licituds: Del 7 al 16 de setembre de 2021
Termini de presentació de sol·licituds: Del 6  al 15 d’octubre de 2021

CONVOCATÒRIA PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

Convocatòria per proveir places vacants derivades de la taxa addicional d’estabilització prevista a l’article 19.ú de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març fins al 6 d’abril de 2021
  • Llistat provisional admesos i exclosos, excepte auxiliar de biblioteques (Descarrega el pdf)

Termini per presentar esmenes o reclamacions: del 24 d’abril al 3 de maig de 2021

    • Pendent

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 d’octubre al 7 de novembre  de 2021

Agent de la Policia Local per concurs oposició:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

Agent de la Policia Local per mobilitat horitzontal:

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 27 de maig de 2021