Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per l’òrgan competent. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

  • Bases Generals que regulen els processos selectius (Ple 21/02/2020).
  • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.
  • Edicte Butlletí Oficial de la Provincia, de 20 d’abril de 2020

CONVOCATÒRIES EN CURS

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL FUNCIONARI

Bases específiques que regulen el procés:

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 d’octubre al 10 de novembre de 2022

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç. 

Bases específiques que regulen el procés:

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de març al 13 d’abril de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç. 

BORSES DE TREBALL

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de novembre al 19 de desembre de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d’octubre al 6 de novembre de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.
MODIFICACIÓ DECRET

Termini de presentació de sol·licituds:  fins al 13 de desembre 

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 14 de juny a l’11 de juliol de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de juny al 7 de juliol de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases específiques que regulen el procés:

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de març al 14 d’abril de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases específiques que regulen el procés selectiu
Termini d’inscripcions: del 30 de novembre al 3 de gener de 2023
Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç.
  • Anunci ampliació de la borsa de treball (descarrega el pdf)
  • Termini per a presentar les sol·licituds: del dia 13 de novembre fins al 12 de desembre

Inscripció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 4 de maig al 17 de maig de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 21 d’abril al 4 de maig de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Termini d’inscripcions:  del 6 d’abril al 21 d’abril de 2022
Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

CONVOCATÒRIA PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

Bases Generals dels processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinàri d’estabilització, places incloses en la taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal regulada en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública
  • Bases generals  que regulen els processos d’estabilització
  • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8679A, de 31 de maig de 2022.
  • Edite  Butlletí Oficial de la Provincia, de 2 de juny de 2022, CVE 2022-04784.
  • Anunci Diari Oficial de la Generalitat sobre correcció d’error material de les bases generals de processos selectius d’estabilització (pdf adjunt)
  • Anunci Butlletí Oficial de la Província sobre correcció d’error material de les bases generals de processos selectius d’estabilització (pdf adjunt)

 Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

 Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ INTERNA

Termini de presentació de sol·licituds: Del 8 de febrer al 7 de març de 2023