Processos selectius de l’Ajuntament

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per l’òrgan competent. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les Oficines municipals d’Atenció a la Ciutadania de Mont-roig i de Miami Platja o bé a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament.

 • Bases Generals que regulen els processos selectius (Ple 21/02/2020).
 • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8079, de 6 de març de 2020.
 • Edicte Butlletí Oficial de la Provincia, de 20 d’abril de 2020

CONVOCATÒRIES EN CURS

CONCURS – OPOSICIÓ

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de abril al 27  de maig

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç. 

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de març al 10 d’abril de 2024

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 29 de gener de 2024

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç. 

BORSES DE TREBALL

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de març fins al 25 d’abril* 

*Es prorroga en 1 dia més el termini de presentació de sol·licituds (del 24/4 a les 00.00 hores al 25/4 a les 00.00 hores), degut a la incidència tècnica produïda en l’aplicació Gestiona el dia 23 d’abril entre les 22.00 i les 00.00 hores (dia que finalitzava el termini de presentació de sol·licituds).

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Vist el Decret d’Alcaldia de data 21 de maig de 2024, els aspirants presentats a la convocatòria han de presentar per instància genèrica al registre electrònic de l’Ajuntament, el full d’autovaloració de mèrits i la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin fer valer en la fase de concurs  del 22 de maig fins al 28 de maig (inclòs).

Als aspirants que resultin definitivament exclosos i aquells que no superin alguna de les proves eliminatòries de la fase d’oposició, no se’ls valoraran els mèrits que hagin acreditat.

Així mateix, es comunica que les proves del procés selectiu se celebraran els dies següents:

Dimarts 28/05/2024 

 • Lloc: Poliesportiu Mont-roig del Camp (C.Aureli Maria Escarré,3)
 • Hora: 9:30 hores
 • Prova tipus test

Dimecres 29/05/2024

 • Lloc: Poliesportiu Mont-roig del Camp (C.Aureli Maria Escarré,3)
 • Hora: 9:00 hores
 • Proves aptitud física (portar roba còmoda)

Divendres 31/05/2024 Proves psicotècniques i entrevista (Lloc: Casal de Joves K1 (C.Aureli Maria Escarré,28)

 • Hora: 9:00 hores Proves psicotècniques
 • Un cop finalitzades les proves psicotècniques, es corregiran i es publicarà l’acta dels aspirants Aptes/No Aptes, així com l’hora de convocatòria a l’entrevista d’aquests aspirants
 • 12-16 hores Entrevistes

 

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de febrer al 8 de març de 2024

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

 

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de novembre al 19 de desembre de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.
Models de proves teòriques realitzades en convocatòries anteriors (en compliment del Decret d’Alcaldia pel qual es resol la sol·licitud d’accés a la informació pública amb núm. entrada  2023-E-RC-8952).

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 6 d’octubre al 6 de novembre de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.
MODIFICACIÓ DECRET

Termini de presentació de sol·licituds:  fins al 12 de desembre 

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Prova test que s’ha fet en el marc del procés selectiu de la Borsa de Treball d’Administratius i el barem de respostes correctes

 

 

Bases específiques que regulen el procés selectiu:

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de juny al 7 de juliol de 2023

Inscripció a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

CONVOCATÒRIA PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

Bases Generals dels processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinàri d’estabilització, places incloses en la taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal regulada en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública
 • Bases generals  que regulen els processos d’estabilització
 • Edicte Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8679A, de 31 de maig de 2022.
 • Edite  Butlletí Oficial de la Provincia, de 2 de juny de 2022, CVE 2022-04784.
 • Anunci Diari Oficial de la Generalitat sobre correcció d’error material de les bases generals de processos selectius d’estabilització (pdf adjunt)
 • Anunci Butlletí Oficial de la Província sobre correcció d’error material de les bases generals de processos selectius d’estabilització (pdf adjunt)

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp  en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

 Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023

Inscripció a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Termini de la presentació de sol·licituds: del 2 de gener al 30 de gener de 2023