12. PLAÇA TARRAGONA

Fotografia cedida per Núria Esquius Sánchez (Fons familiar de Marcel·lí Esquius García).

Vista de l’actual Plaça Tarragona l’any 1955, el seu nom inicial era plaça Espanya.

El traçat de la plaça es va dibuixar col·locant un clau al bell mig de la Carretera Nacional 340 i amb una corda es va marcar tot el perímetre de la circumferència que avui en dia encara delimita la plaça.

12. PLAZA TARRAGONA

Fotografía cedida por Núria Esquius Sánchez (Fondo familiar de Marcel·lí Esquius García).

Vista de la actual Plaza Tarragona en 1955, su nombre inicial era plaza España.

El trazado de la plaza se dibujó colocando un clavo en medio de la Carretera Nacional 340 y con una cuerda se marcó todo el perímetro de la circunferencia que hoy en día todavía delimita la plaza.