Fons documental

L'AMMC és obert a la donació i dipòsit de fons documentalsA l’Arxiu Municipal de Mont-roig del Camp (AMMC) s’hi conserven el fons documentals següents:

  • Fons Ajuntament de Mont-roig del Camp: aplega els documents que genera i ha generat aquest organisme, fruit de la seva activitat i en exercici de les funcions que legalment li corresponen. La documentació s’estructura d’acord amb el quadre de classificació.
  • Fons del Jutjat de Pau.
  • Fons Associació de Joves Roca Ferma (1983-2014).
  • Fons Associació Cultural Arxiu i Memòria (ACAM): aquest fons està constituït, bàsicament, pels enregistraments audiovisuals i les fotografies digitalitzades,  fruit dels projectes de recuperació de la memòria popular.
  • Arxivem la Covid19. L’Arxiu Municipal s’ha adherit a la campanya #ArxivemlaCovid19 promoguda per l’Associació d’Arxivers – Gestors de documents de Catalunya. L’objectiu és captar evidències documentals de l’impacte social de la COVID19 per tal de poder construir conjuntament el patrimoni documental del futur.  És per això que l’AMMC us demana la col·laboració i us anima a participar d’aquesta iniciativa enviant-nos totes aquelles evidències documentals de més rellevància de què disposeu que testimoniïn la vosta experiència durant el confinament. Més informació sobre com participar en la campanya #ArxivemlaCovid19

L’AMMC és obert a la donació i al dipòsit de fons documentals d’interès històric o cultural provinents de persones, famílies, entitats, associacions, empreses i comerços, amb l’objectiu de contribuir a la conservació i a la difusió del patrimoni documental de la vila.