Convenis col·lectius i òrgans sindicals

La Junta de Personal és l’òrgan que representa els drets, deures i obligacions del personal funcionari de l’Ajuntament, que es constitueix en tots els ajuntaments que tinguin com a mínim 50 funcionaris.

Els seus membres s’escullen cada 4 anys, mitjançant la presentació de llistes i votacions per part de tot el personal funcionari de l’Ajuntament.

A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, la Junta es troba integrada per 5 membres, que gaudeixen mensualment cadascun d’ells d’un crèdit horari per a realitzar funcions sindicals amb un màxim de 15 hores.

Actualment cap membre de la Junta gaudeix de cap alliberament sindical per poder dedicar a funcions de representació síndical.

Els convenis col·lectius són acords o pactes relatius a les condicions de treball i d’ocupació, en aquest cas, entre l’Ajuntament i els representants dels treballadors. A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp hi ha el següent conveni col·lectiu:

Acord de condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Modificacions pacte de condicions de treball 2019