Pla Educatiu d’Entorn

Logotip del Pla Educatiu d’Entorn escollit a concurs

Un dels grans reptes socials actuals és aconseguir l’èxit educatiu per a tots els nois i noies. Per assolir aquest objectiu, és necessària una acció coordinada entre els centres educatius i els diferents agents socials del municipi. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp impulsa aquesta acció el curs 2017-2018 mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn, amb una durada de 4 anys.

S’ha d’entendre l’educació com un bé comú i una responsabilitat de tots els agents educatius del municipi. Crear espais de treball, debat, intercanvi, pressa d’acords i consensos que permetin fer una tasca conjunta per assolir els objectius d’aquest canvi social i educatiu plantejat des d’una perspectiva d’acció comunitària i compartida.

QUÈ ÉS?

El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i les entitats municipals, que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu i contribuir en la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

L’actuació de corresponsabilitat educativa va adreçada a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres educatius municipals, i abasta el temps escolar, l’extraescolar i el no-escolar, incidint en els àmbits educatius formals, no formals i familiars.

PRINCIPIS I OBJECTIUS

Els Plans Educatius d’Entorn giren entorn d’uns objectius generals:

  1. Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit acadèmic.
  2. Potenciar l’educació en valors, el compromís cívic i la participació dels alumnes en espais de lleure.
  3. Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i la participació en la vida escolar.
  4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística.
  5. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori.

A partir d’aquests objectius, es prioritzen unes línies d’intervenció que serveixen per planificar les accions del Pla Educatiu d’Entorn.

Actualment el projecte es troba en la Fase de desenvolupament. S’ha concretat el projecte anual d’actuacions, acordant i planificant el disseny d’una sèrie d’actuacions per donar resposta als objectius que s’han prioritzat. Aquest projecte d’actuacions ha estat aprovat per la Comissió representativa – institucional, formada per membres de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp i membres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats que s’han iniciat el curs 2017-2018 al municipi, són uns Tallers d’Estudi Assistit a l’ESO i dos Clubs de Lectura tant per educació primària com per secundària.

 

CONTACTE
Regidoria d’Educació i Formació
Centre Polivalent
C/ Sòria núm. 18
peducatiu.entorn@mont-roig.com
Tel. 977 17 28 65