Perfil del contractant

Aquest espai permet consultar tota l’activitat contractual de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, que es presenta agrupada per tipus de contracte (execució d’obra, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministraments, serveis, contractes de col·laboració entre el sector públic i privat, contractes especials i altres), així com per l’estat de tramitació en què es troben.

Per a les licitacions aprovades a partir del dia 1 de maig de 2008, la publicació en el Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, produirà els efectes previstos a la Llei 30/2007, de Contractació del Sector Públic.

En acompliment del que estableix l’art. 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s’exposa a continuació la documentació i informació relativa a expedients de contractació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, tot conforme al precepte legal esmentat.

Informació de l’ens contractant

DIRECCIÓ DE L’AJUNTAMENT

Ctra. De Colldejou s/n
C.P. 43.300
Tel. 977 837 005
Fax 977 838 089

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

OMAC-Mont-roig
Ctra. De Colldejou s/n
C.P. 43.300
Tel. 977 837 005
Fax 977 838 089

OMAC-Miami Platja
C/Sòria 14 – 16
C.P. 43.892
Tel. 977 140 440
Fax 977 170 728

CORREU ELECTRÒNIC

ajuntament@mont-roig.cat