Denúncies online

Accedir a l'aplicatiu de denúncies per Internet

La Policia Local de Mont-roig del Camp disposa d’un servei per formalitzar denúncies en línia. A través d’un aplicatiu web de la Generalitat de Catalunya es poden realitzar denúncies sobre la següent tipologia de fets:

  • Denúncia de danys
  • Denúncia d’una sostracció
  • Pèrdua d’objectes
  • Robatori d’habitatge, comerç, bar o altre establiment
  • Robatori dins d’un vehicle
  • Sostracció d’un vehicle

No es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què hi hagi hagut violència física en les persones. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als autors o estigui en condicions d’identificar-los.

La vostra denúncia estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades. Perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica, cal que en signeu una còpia dins de les 72 hores següents a la seva tramesa a la comissaria de la Policia Local de Mont-roig del Camp.