Consell Escolar

Consell Escolar de l’Ajuntament Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en el marc del desenvolupament de les pròpies polítiques de participació ciutadana, va crear l’any 2006, el Consell Escolar del municipi. El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

 

Documents informatius:

Normativa del Consell Escolar

Membres Consell Escolar

Actes de les sessions:

 

ACTA 13-03-2017

ACTA 18-12-2017

ACTA 13-03-2019