Processos selectius de Nostreserveis

Processos selectius de Nostreserveis 

Les sol·licituds per participar en les convocatòries de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres es poden presentar presencialment o bé través de la seu electrònica de Nostreserveis.

CONVOCATÒRIES

BORSES DE TREBALL

Termini de  presentació de  sol·licituds: Del 19 d’agost al 28 d’agost de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 28 de febrer de 2021

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de novembre fins al 9 de desembre de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 fins al 18 de setembre de 2020

Termini de presentació de sol·licituds: del 2 de juny fins a l’11 de juny de 2020

*Els aspirants provisionalment exclosos tenen de termini fins al dia 10 de juliol per presentar la documentació per la qual se’ls ha exclòs o realitzar reclamacions, si escau.

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 de maig fins al 21 de juny de 2020.

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 d’octubre fins al 4 de novembre de 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 15 fins al 28 d’octubre de 2019

Termini de presentació de sol·licituds: del 12 fins al 31 d’octubre de 2019

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de febrer al 8 de març de 2020