Processos selectius de Nostreserveis

Processos selectius de Nostreserveis 

Les sol·licituds per participar en les convocatòries de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres es poden presentar presencialment o bé través de la seu electrònica de Nostreserveis.

CONVOCATÒRIES

PROCÉS EXTRAORDINARI D’ESTABILITZACIÓ

El dia 22 de desembre de 2022 amb  codi CVE 2022-11768, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al DOGC amb codi de registre CVE-DOGC-A-22349015-2022 , les bases específiques dels processos selectius pel que fa al procés extraordinari d’estabilització.

Termini de presentació de sol·licituds: fins a l’1 de gener de 2023

BORSES DE TREBALL

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç o bé al registre general de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – NOSTRESERVEIS, situat a l’Avinguda de Reus 27 de Mont-roig del Camp. En aquest cas s’haurà de demanar cita prèvia.

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 25 de setembre (ambdós inclosos).

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç o bé al registre general de l’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres – NOSTRESERVEIS, situat a l’Avinguda de Reus 27 de Mont-roig del Camp. En aquest cas s’haurà de demanar cita prèvia.

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 25 de setembre (ambdós inclosos)

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de juliol al 16 d’agost (ambdós inclosos)

Termini de presentació de sol·licituds:  del dia 20 de juliol fins al 8 d’agost de 2023 (ambdós inclosos).

Termini de presentació de sol·licituds:   de l’ 1 d’agost de 2023 fins al 21 d’agost de 2023 (ambdós inclosos)

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds:  del dia 29 de març fins al 3 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds:  del dia 01 de setembre de 2022 fins al 20 de setembre de 2022

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds:  del dia 08 de juny de 2022 fins al 27 de juny de 2022

Presentació sol·licituds a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds:  del dia 11 al 30 de maig de 2023

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

Presentació de sol·licituds  a la seu electrònica en aquest enllaç 

Termini de presentació de sol·licituds: de l’11 d’agost fins al 30 d’agost de 2023 (ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds  a la seu electrònica en aquest enllaç

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d’octubre al 13 de novembre de 2022

Presentació de sol·licituds  a la seu electrònica en aquest enllaç.

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 de juny al 28  de juny de 2022