Recursos humans

Departament de Recursos Humans és el responsable de la selecció de personalEl Departament de Recursos Humans és el responsable de la selecció de personal, de la gestió de la contractació, les nòmines i la seguretat social dels treballadors. Des de l’àrea també es gestiona el control de presència, els permisos i les vacances, així com l’organització de cursos de formació, entre d’altres.

A l’apartat convocatòries hi trobareu informació dels processos de selecció de personal, les bases i els resultats de les proves.

Les persones interessades en participar en els processos de selecció hauran de presentar la sol·licitud per registre d’entrada a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i Miami Platja, acompanyant-hi la documentació que es requereix a les bases específiques que regulen els processos selectius.

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS

Ajuntament de Mont-roig del Camp
Ctra. Colldejou, s/n
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 83 70 05. Extensió 128
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h