Òrgans de representació

Ajuntament de Mont-roig del CampEl govern i l’administració municipal correspon a l’Ajuntament, integrat per l’Alcalde i els regidors.

L’Alcalde, els Tinents d’Alcalde i els Regidors existeixen en tots els ajuntaments. A l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a més, existeix la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives, presents en municipis de més de 5.000 habitants.

Els òrgans unipersonals són aquells ostentats per una sola persona, com ara l’Alcalde, els Regidors o els Tinents d’Alcalde.

Els òrgans col·legiats són aquells formats per un conjunt de persones, en el cas de l’Ajuntament de Mont-roig serien el Ple, la Junta de Govern Local i les Comissions Informatives.