Serveis Socials

Els Serveis bàsics d’atenció social són un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups per que tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida d’aquests i de manera específica d’aquelles persones i col·lectius  que necessiten d’un suport i atenció, temporal o permanent degut a les seves dificultats socials. Són el punt d’accés immediat al primer nivell del sistema català de serveis socials, el més proper a l’usuari i als àmbits familiar i social.

OFICINES DE SERVEIS SOCIALS

El Departament de serveis socials s’organitza en dues oficines d’atenció al públic.

Oficina Serveis Socials Mont-roig Oficina Serveis Socials de Mont-roig 
C. Agustí Sardà, 4
Tel. 977837553
Oficina Serveis Socials de Miami Platja 
Av. Granada, 48
Tel. 977172758

L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14h. de dilluns a divendres. Cal concertar entrevista per ser atès pels tècnics de l’Equip Bàsic d’Atenció Social (treballadores i educadores socials).

PROGRAMES I SERVEIS DE GESTIÓ MUNICIPAL

BANC D’ALIMENTS

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp té signat un conveni amb la Creu Roja per a la distribució i emmagatzematge d’aliments corresponents al Pla de subministrament d’aliments de la FEGA. L’accés a aquest servei es fa a través de la sol·licitud a les oficines de serveis socials.

SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

El transport adaptat municipal comprèn el trasllat de persones amb discapacitat als centres i tallers ocupacionals, els usuaris del Centre de Dia, els usuaris dels casals d’avis i les persones grans que fan natació a la piscina de l’Hospitalet de l’Infant.
Aquest servei és gratuït per l’usuari.

CENTRES OBERTS

Servei diürn que realitza una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses (infants i adolescents de 6 fins a 16 anys, prioritàriament aquells que estan en situació de risc social).

Comptem amb dos centres oberts al municipi: El Centre obert “El Drac Roig” de Mont-roig i “L’Estel de Mar” de Miami Platja, que atenen els infants i adolescents prèvia valoració de l’Equip d’Atenció Primària (EBAS)

Centre Obert "L'Estel de Mar" Centre Obert "el Drac Roig"
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Menjador social

El SAD municipal compta amb tres professionals (TF) que atenen les necessitats de cura i higiene personal, medicació, etc. en el propi domicili de l’usuari derivat per l’EBAS.

MENJADOR SOCIAL

El servei de menjador social es troba ubicat al casal d’avis de Miami Platja. L’accés al servei es realitza a través de sol·licitud formulada a l’EBAS de Miami. El servei l’atenen voluntaris del municipi coordinats pel Departament de Serveis Socials.

Reglament menjadors socials: (descarrega el pdf)

CENTRE DE DIA

Centre de Dia

 

El Centre de Dia de Mont-roig del Camp és gestionat per l’empresa L’Onada, que tramita directament la sol·licitud d’estada al servei. L’Ajuntament ofereix a tots els usuaris del Centre de dia la possibilitat de tramitar un ajut social per accedir-hi, a través d’una sol·licitud gestionada des de les oficines de Serveis socials.

Està ubicat al Camí de les Arenes, s/n de Mont-roig del Camp (tel. 977838720).

 

ALTRES SERVEIS

En conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp es presten altres serveis a les Oficines de Serveis Socials:

  • SIAD. Servei d’informació i atenció a les dones

Ofereix informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones: Suport psicològic i/o jurídic, atenció social i salut, orientació i informació laboral, dinamització del teixit associatiu, detecció i atenció a les violències contra les dones, servei d’acollida i allotjament urgent, grups socioinformatius i tallers d’eines personals.

Per accedir-hi  la usuària es pot adreçar a la mateixa oficina corresponent de serveis socials de l’Ajuntament de Mont-roig o bé al Consell Comarcal del Baix Camp (tel. 977327155) ubicat al C. Dr. Ferran, 8 de Reus.

  • Servei d’atenció a immigrants

Ofereix informació, assessorament i tràmit de les qüestions relacionades amb els informes d’estrangeria i/o permisos de residència.
S’accedeix al servei amb cita prèvia concertada a l’Oficina de Serveis Socials corresponent.

BASES D’AJUTS I SUBVENCIONS

  • Bases de concessió de subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari als infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf)
  • Bases de concessió de subvencions a les entitats/associacions sense ànim de lucre del municipi o empreses que ofereixin serveis dintre els centres educatius del municipi i que incloguin a les seves activitats extra-escolars infants de Mont-roig del Camp amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i/o disminució (descarrega el pdf)
  • Bases de la subvenció per participar a les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf)
  • Bases reguladores per l’atorgament de subvencions a entitats i/o associacions per la dinamització dels casals d’avis de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf).
  • Bases de la subvenció en l’àmbit de la salut (descarrega el pdf)
  • Bases de la subvenció per a la participació dels infants amb diversitat funcional del municipi en activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi (descarrega el pdf)

NORMATIVA

  • Reglament municipal de prestacions d’urgència social per a persones i/o famílies de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf)
  • Reglament regulador del servei d’atenció domiciliària municipal, d’atenció a les persones (descarrega el pdf)

A MÉS, A MÉS….

El departament de Serveis Socials ha editat una guia de serveis per a les persones grans que recull tota aquella informació que pot ser d’interès per aquest col·lectiu.

Guia de serveis per a la gent gran

 

 

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

A continuació trobareu els enllaços per tramitar els títols de família numerosa, família monoparental i els reconeixements del grau de discapacitat o dependència.