Arxiu Municipal

L’Arxiu Muncipal de Mont-roig del Camp (AMMC) és un servei públic responsable d’organitzar i difondre el patrimoni documental municipal, garantir el dret a la informació, facilitar la investigació i vetllar per la salvaguarda del patrimoni documental del municipi. Arxiu Municipal Mont-roig del Camp

Constitueix l’Arxiu municipal el conjunt orgànic de documents, independentment de la seva data i suport, generats per l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions, així com els de persones físiques, jurídiques, públiques o privades que li n’hagin fet cessió, amb finalitats de gestió administrativa, d’informació i d’investigació històrica, científica i cultural.

També entenem per Arxiu municipal la instal·lació o instal·lacions on es reuneixen, conserven, ordenen i difonen els documents que integren el patrimoni documental municipal.

El patrimoni documental municipal pertany a tots els mont-rogencs. Tots els vilatans poden consultar i reproduir els documents de l’Arxiu Municipal, tret d’aquells que continguin dades de caràcter personal o aquells l’accés als quals hagi estat restringit per disposicions legals.

L’Arxiu Municipal manté un inventari general dels documents que custodia. Aquesta base de dades inclou referències a partir de l’any 1920 i actualment compta amb més de 14.000 registres.

Accés a la documentació de l’Arxiu Municipal

L’accés a la documentació és lliure i no és necessari cap carnet de consulta. Les sol·licituds s’han d’adreçar per escrit mitjançant el formulari que us facilitarà el personal de l’Arxiu.

Horari:

De dilluns a divendres, de 10h a 14h.

L'AMMC està ubicat a la tercera planta de la Casa de CulturaLloc:

Casa de Cultura Agustí Sardà (3a planta)
C. Mare de Déu de la Roca, 5
43300 Mont-roig del Camp

Contacte:

Telèfon 977 83 81 55
A/e arxiu@mont-roig.cat 

 

Per tal d’agilitar la consulta de documentació, es recomana contactar amb l’Arxiu prèviament, i concretar el dia i l’hora de visita tot detallant el tipus de documents que es volen consultar.