Reglament de Participació Ciutadana

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar, el dia 9 de desembre de 2021, el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest document esdevé el punt de partida per estructurar la participació ciutadana al municipi.

El Reglament estableix el règim jurídic, els procediments i els mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’Ajuntament. És a dir, mitjançant aquest instrument es regula de quina manera es pot dur a terme la participació de la ciutadania al municipi, ja sigui a través de processos de consulta, de deliberació, d’implementació o d’avaluació de qualsevol assumpte relacionat amb les polítiques públiques del consistori.

Consulta’l aquí:

Línies bàsiques del Reglament: