Urbanisme i territori

Plànol parcelari de Mont-roigL’Àrea de Serveis al Territori de l’Ajuntament és la responsable dels tràmits relatius l’aprovació d’instruments urbanístics, llicències d’obres i llicències d’activitats, expedients de disciplina urbanística, i dels serveis tècnics municipals, entre d’altres.

La legislació urbanística exigeix la publicació telemàtica de diversos acords i tràmits dels expedients administratius d’aprovació d’instruments de planejament i de gestió urbanística. També requereix la publicitat del planejament urbanístic vigent. En aquest apartat hi trobareu aquesta informació degudament ordenada segons la seva tipologia.