8. PORTAL DE LA CANAL

Fotografia cedida per Rosa Mª Pujol Llasera  al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

Fotografia datada aproximadament de principis del segle XX que mostra la Portal de la Canal amb la seva torre.

Aquest portal medieval està documentat des de l’any 1426 a partir del pagament d’un cens. El seu nom fa referència a la conducció d’aigua, que procedent de la mina de l’Horta, permetia regar els horts i el funcionament dels molins de la vila.

Des d’aquest portal es pot baixar en direcció a les Hortes i als rentadors públics, i d’allí resseguir alguns vestigis de l’antic perímetre emmurallat pel carrer de la Murada o fer cap al camí de Vilanova o Riudecanyes.

Antigament els portals es tancaven a la nit i prèviament es tocava el tambor del carrer d’Amunt per avisar del tancament.

8. PORTAL DE LA CANAL

Fotografía cedida por Rosa Mª Pujol Llasera al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

Fotografía datada aproximadamente a principios del siglo XX que muestra el Portal de la Canal con su torre.

Este portal medieval está documentado desde el año 1426 a partir del pago de un censo. Su nombre hace referencia a la conducción de agua, que procedente de la mina de la Horta, permitía regar los huertos y el funcionamiento de los molinos de la villa.

Desde este portal se puede bajar en dirección a los huertos y a los lavaderos públicos, y de allí reseguir algunos vestigios del antiguo perímetro amurallado por la calle de la Murada o ir hacia el camino de Vilanova o Riudecanyes.

Antiguamente los portales se cerraban por la noche y previamente se tocaba el tambor de la calle d’Amunt (significa de arriba) para avisar de su cierre.