Processos selectius de Nostraigua

Processos selectius de Nostraigua

Les sol·licituds per participar en les convocatòries de l’Entitat Pública Nostraigua es poden presentar presencialment o bé través de la seu electrònica de Nostraigua.

CONVOCATÒRIES EN CURS

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

Bases Generals dels processos selectius, per a l’accés, amb caràcter de personal laboral de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 23 de maig al 19 de juny (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 4 d’abril al 4 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 9 de maig al 5 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

BORSES DE TREBALL

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 4 d’abril al 4 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

CONVOCATÒRIES DE PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 

Bases Generals del processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinari d’estabilització, places incloses en la taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal regulada en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’Ocupació Pública.

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç