Processos selectius de Nostraigua

Processos selectius de Nostraigua

Les sol·licituds per participar en les convocatòries de l’Entitat Pública Nostraigua es poden presentar presencialment o bé través de la seu electrònica de Nostraigua.

CONVOCATÒRIES EN CURS

CONVOCATÒRIES DE PERSONAL LABORAL

Bases Generals dels processos selectius, per a l’accés, amb caràcter de personal laboral de l’Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

Termini de presentació:  del 19 de juny al 17 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació: del 18 de juny al 16 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Inscripció a l’oferta a través de la seu elctrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç 

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 3 d’abril al 30 d’abril de 2024 (ambdós inclosos)

Inscripció a l’oferta a través de la seu elctrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp en aquest enllaç.

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació: del 24 de maig al 20 de juny de 2024 (ambdós inclosos) 

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 4 d’abril al 4 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 9 de maig al 5 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

BORSES DE TREBALL

CONVOCATÒRIES DE PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 

Bases Generals del processos selectius que es convoquin en execució del procés extraordinari d’estabilització, places incloses en la taxa addicional per a estabilització d’ocupació temporal regulada en l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l’Ocupació Pública.

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç

Bases Específiques que regulen el procés selectiu

Termini de presentació:  del 24 de desembre al 12 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Inscripció a la seu electrònica en aquest enllaç