Normativa fàcil

Aquí podreu trobar la informació necessària per tal de buscar la normativa urbanística del municipi:

A més, podeu consultar el Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) que incorpora tots els expedients de planejament general vigents des del de gener de 2017 en el territori de Catalunya on podeu trobar la Clau Urbanística d’una parcel·la determinada entre d’altres, i amb enllaços a plànols i documents de planejament.

Mapa urbanístic de Catalunya (MUC)