Convocatòries de subvencions i ajuts

Les subvencions són disposicions de fons públics concedits a persones o entitats per tal que es realitzi una activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic. Per tant, esdevenen un instrument de polítiques públiques en els àmbits econòmic, social, cultural i assistencial, constitueixen una de les àrees més importants de l’activitat financera de l’administració pública, i són també un mecanisme de col·laboració entre l’Administració i els particulars per a la gestió d’activitats d’interès públic.

Amb caràcter general, les lleis i les bases reguladores de les subvencions imposen al beneficiari de les subvencions una sèrie d’obligacions, les més importants de les quals són: realitzar l’activitat o el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció i justificar aquesta realització davant de l’òrgan que l’ha concedit.

Les bases de les convocatòries de subvencions i ajuts, regulen les prestacions econòmiques que es concedeixen, els requisits establerts per ser beneficiari, el marc legal que ho empara, i la informació sobre el procediment de concessió.

El Pla Estratègic de Subvencions, és  l’eina de planificació de les subvencions  a mig termini, on s’estableixen,  els objectius i efectes que es pretenen aconseguir amb les diferents actuacions subvencionals, els costos previsibles i les fonts de finançament, amb l’objecte d’adequar les necessitats a cobrir als recursos disponibles, i de forma plurianual.

El Pla Estratègic de Subvencions constitueix un instrument de planificació estratègica, de programació. No confereix cap dret a favor de possibles beneficiaris, ni cap obligació per la corporació. L’efectivitat. quedarà condicionada a la posada en pràctica de les diferents línies de subvenció, a les seves condicions i a la disponibilitat pressupostària.  No se’n poden derivar exigències, compensacions ni indemnitzacions per no dur-se a terme, parcialment o total, les activitats subvencionals que se’n preveuen.

Per Decret d’Alcaldia número 2023-1887, de data 25 d’abril de 2023, s’ha aprovat el Pla estratègic de subvencions pel període 2023-2025 amb l’annex corresponent de les fitxes de l’activitat subvencional previstes pel període  2023-2025. Podeu consultar el document a continuació:

L’any 2024 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament d’Impuls econòmic

 • Convocatòria de subvenció per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp . Any 2024. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2024
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de la subvenció per a participar en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp de l’any 2024
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 18 de maig fins al 28 de maig de 2024
 • Tràmit a través de la seu electrònica en aquest enllaç. 

L’any 2023 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Cultura

Departament d’Educació

 • Convocatòria de subvenció a entitats locals per al foment de l’educació 2023
 • Termini sol·licitud: del 29 de setembre al 13 d’octubre de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica  en aquest enllaç.
 • Convocatòria de la subvenció per facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents any 2023
 • Termini sol·licitud: Del 2 al 14 de novembre de 2023
 • Tramit a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de la subvenció dirigida a infants amb discapacitat, per activitats esportives i/o de lleure d’estiu, que es realitzen fora del municipi, de l’any 2023
 • Termini sol·licitud: Fins al 30 de novembre de 2023
 • Tramit a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de la subvenció per a participar en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp de l’any 2024
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 18 de maig fins al 28 de maig de 2023
 • Tràmit a través de la seu electrònica en aquest enllaç. 

 

 • Convocatòria subvenció per la concessió de  subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari els infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf)
 • Bases de concessió de subvenció (descarrega el pdf)

 

 • Convocatòria de la subvenció en l’àmbit de la salut any 2023 (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 15 de setembre fins el 15 d’octubre de 2023

L’any 2022 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Cultura

 • Convocatòria subvenció a les entitats per activitats i programacions culturals durant el 2022
 • Bases de la  subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 7 de juliol al 31 de juliol de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament d’Educació

 • Convocatòria subvenció per a activitats extraescolars per infants amb NESE, curs 2022-2023
 • Bases de la Subvenció (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 14 al 25 de novembre de 2022
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria subvenció per facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents any 2022
 • Bases de la  subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 24 d’octubre al 7 de novembre de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria subvenció ajuts individuals de menjador de les llars d’infants municipals, curs 2021/2022
 • Bases de la  subvenció (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 18 de juny al 4 de juliol de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de subvenció a entitats i/o associacions per a la dinamització dels casals d’avis, any 2022
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: del 10 de novembre al 9 de desembre de 2022.
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: de l’1 de setembre al 31 de octubre de 2022
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de la subvenció per a la participació dels infants amb diversitats funcional del municipi a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi de Mont-roig del Camp.
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: de l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria subvenció per la concessió de  subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari els infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp.
 • Bases de concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 10 de maig al 7 de juny de 2022

 

 • Convocatòria de la subvenció per a la participació en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp.
 • Bases de  concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 23 al 30 de maig de 2022

Departament d’Impuls Econòmic

 • Convocatòria de subvenció per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp. Any 2022. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç 

 

 • Convocatòria de subvenció per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp . Any 2022. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria de subvenció per la transformació digital dels negocis del municipi de Mont-roig del Camp . Any 2022. (en aquest enllaç)
 • Bases de la subvenció (en aquest enllaç)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

Departament d’Esports

 • Convocatòria de subvencions clubs i associacions esportives locals per activitats de l’any 2022.
 • Bases de la convocatòria (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació de les bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini per presentar les sol·licituds: del 24 de febrer al 25 de març de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

L’any 2021 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament d’Impuls Econòmic

Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
Subvencions per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp

Subvencions per a inversions destinades a l’obertura d’establiments comercials al nucli antic de Mont-roig del Camp

Subvencions per fer front a les despeses generades per l’adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi de la COVID-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp
Subvencions per a la transformació digital dels negocis del municipi de Mont-roig del Camp

 

Departament de Serveis Socials

Subvenció a entitats i/o associacions per a la dinamització dels casals d’avis de Mont-roig del Camp, any 2021.

 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 24 de maig al 4 de juny.
 • Bases de concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 19 de maig al 14 de juny de 2021
 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini de la sol·licitud: de l’1 de setembre a 31 d’octubre de 2021.

 

Departament d’Educació

Subvenció per a les families de Mont-roig del Camp, per a l’adquisició de material escolar, per estudis de primària i secundària, cursats en centres educatius del municipi 2021-202

 • Bases de la subvenció. (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 17 al 30 de novembre de 2021

Enllaç seu electrònica per presentar la sol·licitud. 

Convocatòria de subvencions a entitats locals per al foment de l’educació,

 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 15 d’octubre al 28 d’octubre

Subvenció per activitats extraescolars per infants amb NESE, curs 2021-2022.

Termini per presentar sol·licituds: del 26 d’octubre al 9 de novembre de 2021.

 

Departament de Cultura

Convocatòria de subvencions per entitats locals per projectes culturals.

Termini per presentar les sol·licituds: del 21  d’octubre al 30 d’octubre de 2021

Convocatòria per la celebració del Concurs de pessebres de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 2021.

Presentació de la sol·licitud a través de la seu electrònica

Termini de presentació: fins el 13 de desembre de 2021

 

Departament d’Esports

Convocatòria de subvencions clubs i associacions esportives locals per activitats de l’any 2021.

Termini per presentar les sol·licituds: del 6 de novembre al 10 de novembre de 2021

 

L’any 2020 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Serveis Socials

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

Departament d’Esports

Departament d’Impuls Econòmic

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

Departament de Cultura

Publicació bases BOPT (descarrega el pdf)

Inserció al BOPT (descarrega el pdf)

Any 2024

L’any 2024 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament d’Impuls econòmic

 • Convocatòria de subvenció per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp . Any 2024. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2024
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de la subvenció per a participar en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp de l’any 2024
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 18 de maig fins al 28 de maig de 2024
 • Tràmit a través de la seu electrònica en aquest enllaç. 
Any 2023

L’any 2023 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Cultura

Departament d’Educació

 • Convocatòria de subvenció a entitats locals per al foment de l’educació 2023
 • Termini sol·licitud: del 29 de setembre al 13 d’octubre de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica  en aquest enllaç.
 • Convocatòria de la subvenció per facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents any 2023
 • Termini sol·licitud: Del 2 al 14 de novembre de 2023
 • Tramit a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de la subvenció dirigida a infants amb discapacitat, per activitats esportives i/o de lleure d’estiu, que es realitzen fora del municipi, de l’any 2023
 • Termini sol·licitud: Fins al 30 de novembre de 2023
 • Tramit a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de la subvenció per a participar en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp de l’any 2024
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 18 de maig fins al 28 de maig de 2023
 • Tràmit a través de la seu electrònica en aquest enllaç. 

 

 • Convocatòria subvenció per la concessió de  subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari els infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp (descarrega el pdf)
 • Bases de concessió de subvenció (descarrega el pdf)

 

 • Convocatòria de la subvenció en l’àmbit de la salut any 2023 (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 15 de setembre fins el 15 d’octubre de 2023
Any 2022

L’any 2022 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Cultura

 • Convocatòria subvenció a les entitats per activitats i programacions culturals durant el 2022
 • Bases de la  subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 7 de juliol al 31 de juliol de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament d’Educació

 • Convocatòria subvenció per a activitats extraescolars per infants amb NESE, curs 2022-2023
 • Bases de la Subvenció (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 14 al 25 de novembre de 2022
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria subvenció per facilitar l’educació escolar dels infants/adolescents any 2022
 • Bases de la  subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 24 d’octubre al 7 de novembre de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria subvenció ajuts individuals de menjador de les llars d’infants municipals, curs 2021/2022
 • Bases de la  subvenció (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 18 de juny al 4 de juliol de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

Departament de Serveis Socials

 • Convocatòria de subvenció a entitats i/o associacions per a la dinamització dels casals d’avis, any 2022
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: del 10 de novembre al 9 de desembre de 2022.
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de subvenció de prestacions socials de caràcter econòmic en l’àmbit de la salut
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: de l’1 de setembre al 31 de octubre de 2022
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria de la subvenció per a la participació dels infants amb diversitats funcional del municipi a les activitats esportives i/o de lleure d’estiu que es realitzen fora del municipi de Mont-roig del Camp.
 • Bases de concessió de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: de l’1 de setembre al 23 de setembre de 2022 
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç.

 

 • Convocatòria subvenció per la concessió de  subvenció als centres educatius de secundària del municipi, per assegurar un esmorzar/àpat saludable diari els infants/adolescents del municipi de Mont-roig del Camp.
 • Bases de concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 10 de maig al 7 de juny de 2022

 

 • Convocatòria de la subvenció per a la participació en les activitats esportives d’estiu municipals de Mont-roig del Camp.
 • Bases de  concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 23 al 30 de maig de 2022

Departament d’Impuls Econòmic

 • Convocatòria de subvenció per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp. Any 2022. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç 

 

 • Convocatòria de subvenció per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp . Any 2022. (descarrega el pdf)
 • Bases de la subvenció (descarrega el pdf)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

 

 • Convocatòria de subvenció per la transformació digital dels negocis del municipi de Mont-roig del Camp . Any 2022. (en aquest enllaç)
 • Bases de la subvenció (en aquest enllaç)
 • Termini de sol·licitud: Del 24 de febrer al 30 de juny de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç

Departament d’Esports

 • Convocatòria de subvencions clubs i associacions esportives locals per activitats de l’any 2022.
 • Bases de la convocatòria (descarrega el pdf)
 • Anunci publicació de les bases al BOPT (descarrega el pdf)
 • Termini per presentar les sol·licituds: del 24 de febrer al 25 de març de 2023
 • Tramitació de la subvenció a través de la seu electrònica en aquest enllaç
Any 2021

L’any 2021 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament d’Impuls Econòmic

Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi de Mont-roig del Camp
Subvencions per impulsar la contractació de persones aturades al municipi de Mont-roig del Camp

Subvencions per a inversions destinades a l’obertura d’establiments comercials al nucli antic de Mont-roig del Camp

Subvencions per fer front a les despeses generades per l’adaptació, millora o implantació de mesures per la crisi de la COVID-19 a les empreses i autònoms del municipi de Mont-roig del Camp
Subvencions per a la transformació digital dels negocis del municipi de Mont-roig del Camp

 

Departament de Serveis Socials

Subvenció a entitats i/o associacions per a la dinamització dels casals d’avis de Mont-roig del Camp, any 2021.

 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 24 de maig al 4 de juny.
 • Bases de concessió de subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 19 de maig al 14 de juny de 2021
 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini de la sol·licitud: de l’1 de setembre a 31 d’octubre de 2021.

 

Departament d’Educació

Subvenció per a les families de Mont-roig del Camp, per a l’adquisició de material escolar, per estudis de primària i secundària, cursats en centres educatius del municipi 2021-202

 • Bases de la subvenció. (descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud: del 17 al 30 de novembre de 2021

Enllaç seu electrònica per presentar la sol·licitud. 

Convocatòria de subvencions a entitats locals per al foment de l’educació,

 • Bases de la subvenció (Descarrega el pdf)
 • Termini sol·licitud:  del 15 d’octubre al 28 d’octubre

Subvenció per activitats extraescolars per infants amb NESE, curs 2021-2022.

Termini per presentar sol·licituds: del 26 d’octubre al 9 de novembre de 2021.

 

Departament de Cultura

Convocatòria de subvencions per entitats locals per projectes culturals.

Termini per presentar les sol·licituds: del 21  d’octubre al 30 d’octubre de 2021

Convocatòria per la celebració del Concurs de pessebres de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per a l’any 2021.

Presentació de la sol·licitud a través de la seu electrònica

Termini de presentació: fins el 13 de desembre de 2021

 

Departament d’Esports

Convocatòria de subvencions clubs i associacions esportives locals per activitats de l’any 2021.

Termini per presentar les sol·licituds: del 6 de novembre al 10 de novembre de 2021

 

Any 2020

L’any 2020 s’han aprovat les següents convocatòries:

Departament de Serveis Socials

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

Departament d’Esports

Departament d’Impuls Econòmic

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

BASES publicades al Butlletí Oficial de la Província (descarrega el pdf)

Departament de Cultura

Publicació bases BOPT (descarrega el pdf)

Inserció al BOPT (descarrega el pdf)

Any 2019
Any 2018
Any 2017
Any 2016