CFGM de Sistemes Microinformàtics i xarxes DUAL

Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes DUAL

Qualifica’t com a tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport al usuaris i usuàries. Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuides en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de Sistemes informàtics (LOGSE).

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Tenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO)
  • Haver superat el curs específic per a l’accés al cicles de grau mitjà
  • Tenir el títol de tècnic o tècnic auxiliar
  • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
  • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
  • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Aquest cicle s’imparteix a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig.