Plaça de Mossèn Gaietà Ivern

6. PLAÇA DE MOSSÈN GAIETÀ IVERN

Postal cedida per Carme Aldabó Soriano al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

Imatge de l’any 1916. La plaça antigament havia tingut altres noms, com el de plaça del Mercat, plaça de l’Església o plaça del Fort.

Cal pensar en aquest espai com un lloc privilegiat ja que en l’època medieval aquí s’hi alçava el castell. Amb el temps el castell va caure en desús i en l’espai que ocupava s’hi van construir un carrer amb les seves cases. Durant el segle XIX aquestes cases van ser enderrocades per tal d’emprendre la construcció de l’Església Nova.

El nom actual de la plaça va ser atorgar l’any 1985, amb l’aprovació del veïnat, per tal de recordar la figura de qui va ser rector de Mont-roig entre els anys 1930 i 1948, quan va ser nomenat canonge. Mn. Gaietà Ivern va tenir un paper determinant de cara a la construcció de l’actual Església Nova.

En la fotografia podem apreciar les dones i la canalla, envoltades de cistells i cabassos preparats amb queviures per la seva venda, segurament en un dia de mercat.

6. PLAZA DE MOSSÈN GAIETÀ IVERN

Postal cedida por Carme Aldabó Soriano al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

Imagen del año 1916. La plaza antiguamente había tenido otros nombres, como plaza del Mercado, plaza de la Iglesia o plaza del Fort.

Hay que pensar en este espacio como un lugar privilegiado puesto que en época medieval aquí se levantaba el castillo. Con el tiempo el castillo cayó en desuso y en el espacio que ocupaba se construyó una calle con sus casas. Durante el siglo XIX estas casas fueron derrocadas para emprender la construcción de la Iglesia Nueva.

El nombre actual de la plaza se otorgó en 1985, con la aprobación del vecindario, para recordar la figura de quién fue rector de Mont-roig entre los años 1930 y 1948. El canónigo. Gaietà Ivern tuvo un papel determinante en la construcción de la actual iglesia.

En la fotografía podemos apreciar las mujeres y los niños, rodeadas de cestos y capazos preparados con víveres para su venta, seguramente en un día de mercado.