Llicències d’obres

Anuncis d’exposició pública de les llicències d’obres

D’acord amb el que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme i Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística es sotmeten a informació pública els següents projectes:

 

  • Exp. 3041/2022 Pla de desplegament de fibra òptica Urbanitzacions
Descripció:  Pla de desplegament de fibra òptica a les urbanitzacions de Club Mont-roig, Rustical Mont-roig, el Mainou i Mont-roig Badia

 

  • Exp. 7050/2021. Pla de desplegament de fibra òptica Urbanitzacions

Descripció: Pla desplegament de fibra òptica a les urbanitzacions Solemio, Masos d’en Blader, Parc Mont-roig, Pins de Miramar, Sant Miquel, Rústical Mont-roig i la Riviera.

ANUNCI PLA DESPLEGAMENT Exp 7050-2021

MEMÒRIA SEGONA AMPLIACIÓ Desplegament Xarxa FTTH Catalunya Telecom 

PLÀNOLS SEGONA Ampliació del Desplegament Xarxa FTTH Catalunya Telecom

 

  • Exp. 6835/2021. Pla de desplegament de fibra òptica Miami Platja

Descripció: Pla de desplegament de fibra òptica a gran part del nucli de Miami Platja, comprès entre l’avinguda Barcelona, l’avinguda Verge de Montserrat, l’avinguda Madrid, l’avinguda Càdis, el carrer Badajoz i l’avinguda Sevilla. També s’inclou la zona delimitada pels carrers de Santa Llúcia, Sant Mateu i Sant Pere així com les urbanitzacions Costa Zèfir, El Casalot i Bonmont.

ANUNCI PLA DESPLEGAMENT exp 6835-2021

MEMÒRIA Ampliació del Desplegament Xarxa FTTH de Catalunya Telecom

PLÀNOLS Ampliació del Desplegament Xarxa FTTH de Catalunya Telecom 

 

  • Exp. 13962/2017 Pla de desplegament de fibra òptica a Mont-roig

Descripció: Pla de desplegament fibra òptica al municipi de Mont-roig del Camp.

ANUNCI PLA DESPLEGAMENT Exp. 13962-2017

MEMÒRIA I PLÀNOLS del Desplegament Xarxa FTTH Masmovil MONT-ROIG

 

  • Exp. 6826/2021 Pla desplegament fibra òptica a Mont-roig

Descripció: Pla de desplegament fibra òptica al municipi de Mont-roig del Camp.

Anunci Pla de Desplegament exp 6826-2021

MEMÒRIA I PLANOLS del Desplegament Xarxa FTTH Lyntia MONT-ROIG

 

  • Exp. 6829/2021 Pla desplegament fibra òptica a Miami Platja i les  urbanitzacions Pino Alto, Oliviers i Costa Zéfir

Descripció: Pla de desplegament fibra òptica a Miami Platja i les urbanitzacions Pino Alto, Oliviers i Costa Zéfir

Anunci_Anunci Pla de Desplegament 6829-2021

MEMÒRIA I PLANOLS del Desplegament Xarxa FTTH Adamo MIAMI