Comunicació i Premsa

Departament de Comunicació i Premsa

El departament de Comunicació i Premsa té l’objectiu de donar a conèixer les polítiques i accions que desenvolupa l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, així com els serveis i activitats que estan a l’abast de la ciutadania. Gestiona els mitjans de comunicació municipals i manté les relacions amb els mitjans de comunicació externs. De la mateixa manera s’encarrega de la imatge gràfica dels diferents productes i serveis municipals.

Principals serveis que ofereix:

  • Portal web municipal www.mont-roig.cat: Actualització periòdica dels continguts informatius, de l’agenda i dels serveis que ofereix l’Ajuntament.
  • Gestió de les xarxes socials i l’APP municipals: comptes de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flikr i Mont-roig Miami Participa.
  • Edició del butlletí d’informació Comunica: Publicació trimestral concebuda com a eina de servei públic que té l’objectiu de garantir el dret a la informació i servir com a eina per a rendir comptes que es distribueix a totes les llars del municipi.
  • Relació amb els mitjans de comunicació: Elaboració de notes de premsa, celebració de convocatòries de premsa, atenció a les demandes dels mitjans de comunicació i relació dels membres de la corporació amb la premsa.
  • Campanyes institucionals: gestió de campanyes informatives de publicitat sobre l’activitat cultural, festiva, esportiva, formativa o econòmica de la corporació.
  • Imatge corporativa i disseny gràfic: Creació de diferents elements informatius impresos, edició i gestió dels diversos productes gràfics que requereixi l’Ajuntament i els seus departaments
  • Comunicació interna: Gestió de la comunicació entre departaments.

Oficines municipals del Carrer de Sòria, 14 (43892) Miami Platja (Tarragona)