Entitats municipals

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, per a la prestació de serveis públics, disposa de 2 entitats municipals que són ens públics empresarials.

  • L’Entitat Pública Empresarial per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (NOSTRAIGUA) gestiona directament el servei d’aigua potable i de clavegueram de 12.500 abonats, amb un total de 14.500 habitatges subminsitrats i el sanejament en alta i depuració d’aigües residuals del municipi.
  • L’Entitat Pública Empresarial de Serveis i Obres (NOSTRESERVEIS) té per objectiu l’execució d’obres i realització de treballs de manteniment i conservació necessaris per la prestació dels serveis públics municipals. A més, també s’ocupa de l’organització, gestió i prestació de serveis de suport a l’administració.