Processos participatius

Què és un procés participatiu?

Un procés participatiu és un dels mecanismes de participació ciutadana, desenvolupat per incorporar la ciutadania en l’elaboració d’una política pública. Es tracta d’un procés en què es duen a terme una seqüència d’accions, en espais i temps determinats, on la ciutadania pot fer aportacions sobre assumptes d’interès públic, propiciant el treball conjunt. Tenen com a objectiu incidir en la definició d’una política pública específica, garantint el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per recollir l’opinió ciutadana respecte a una actuació concreta.

Exemples de processos participatius són: pressupostos participatius (on es fan propostes, es valoren econòmicament i es voten amb els diners disponibles), un procés de planificació estratègica, la redacció col·laborativa d’un reglament o norma, el disseny d’un espai urbà o la producció un pla de polítiques públiques, etc.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha impulsat els següents processos participatius: